בצלאל בשעת מלחמה

האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל ומוסדות השכלה נוספים השעו סטודנטים מלימודים בעקבות תלונות על הבעת תמיכה בחמאס ברשתות חברתיות. ענישת סטודנטים על פעילות שנעשית מחוץ לכתלי המוסד, על בסיס ראיות שנויות במחלוקת ותוך ניתוק ממצבם הכללי של סטודנטים פלסטינים במוסדות ישראלים, לוקה בבעיות משפטיות, פדגוגיות ומוסריות גם יחד. שי-לי הורודי על חשיבותו של עמוד שדרה, במיוחד בימים קשים

האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל השעתה מהלימודים שניים מתלמידיה וזימנה תשעה תלמידים אחרים לבירור בועדת המשמעת המוסדית עקב תמיכתם, לכאורה, בחמאס בפרסומים שלהם ברשתות החברתיות. בצלאל הוא אחד ממספר לא מבוטל של מוסדות שמנהלים הליכים משמעתיים הנוגעים להתבטאויות ברשתות החברתיות בימים אלה. בחירת הנהלת בצלאל לפעול בצורה זו נגד תלמידיה מעלה מספר בעיות הנוגעות לתחומים שונים. חלק מהבעיות בהן ארצה לדון כאן הן טכניות ונוגעות לשאלות של מנהל תקין, ואחרות הן בעיות פדגוגיות.

משמעת

מהו תפקידה של ועדת המשמעת במוסד האקדמי? דו"ח מבקר המדינה משנת 2017 נוגע בקצרה בסוגייה זו: ״הדין המשמעתי נועד לקיים מסגרת של כללי התנהגות ראויים במוסד ציבורי, להגן על ערכים ועקרונות כטוהר המידות והגינות, שעליהם מושתת אמון הציבור במוסד הציבורי״. כשהמבקר מציין את טוהר המידות וההגינות הוא מתכוון, כפי שניתן להבין מדברים הבאים מיד אחר כך, לתפקידם של עקרונות אלו בחברה האזרחית בה ממלאים יוצאי האקדמיות תפקידי מפתח.

לפי המבקר, לטובת שמירת עקרונות הטוהר וההגינות, עומד לרשות המוסד האקדמי כלי מרכזי: תקנון המשמעת. המוסד מנסח לעצמו מספר חוקים שתפקידם לשמור על כללי ההתנהגות בתוך המוסד, כך שיוכל לעמוד במשימתו הפדגוגית, לשמור על מעמדו ועל ערכן של התעודות שהוא מחלק, וגם להגן על החברה האזרחית מפני רמאים. לא במקרה העבירה היחידה עליה מתעכב הדו"ח היא רמייה במבחנים ובעבודות.

תקנון המשמעת של בצלאל מורכב מ-18 סעיפים, כאשר לסעיף ה-18, הנוגע לשימוש בסדנאות ובחדרי המחשבים, יש 11 תתי סעיפים (סעיף 7 מבין 11 תתי הסעיפים של סעיף 18 אהוב עלי במיוחד: ״יש להודיע מיד לצוות התמיכה על כל תקלה או בעיה״). סעיף 9 נדמה כיחיד מבין הסעיפים שיכול להיות קשור באיזה אופן להשעיית שני הסטודנטים וזימונם לבירור של האחרים: ״התנהגות שיש בה משום אלימות, לרבות מילולית״. כיוון שבצלאל לא הציגה או אפילו תיארה במידת פירוט מינימלית את פרסומי הסטודנטים, אין דרך למדוד את הרלוונטיות של הסעיף לפרסומיהם (עוד על כך בהמשך). אבל בכל מקרה, וכפי שאפשר להסיק מקריאת רבים מהסעיפים האחרים, מעשה יכול להיות מוגדרת כעבירת משמעת אך ורק אם בוצע במסגרת בה קיימת למוסד איזושהי סמכות. ממש כפי שתקנון המוסד תקף כשזה נוגע לסטודנט ולא תקף כשזה נוגע לאדם שאינו קשור למוסד, כך תוקפו של התקנון מוגבל בגבולותיו הפיזיים והחברתיים של המוסד – אלו הם גבולות סמכותו. לכן סעיף 7 לדוגמה אוסר על ״הפרעה בזדון לסדר התקין במוסד״, ולא פשוט ל״הפרעה בזדון לסדר התקין״. סעיף 12 אוסר על ״עישון בכל מתקני האקדמיה״, ולא אוסר על ״עישון בכלל״. וכפי שברור לכל קורא סביר שסעיף 8, האוסר על ״איחורים ו/או חיסורים בהיקף בלתי סביר וללא הצדקה״, לא חל על איחורים של הסטודנט לרופא, לתשלום חשבון חשמל או לפגישה עם דודתו. אפילו אם הסיבה שהסטודנט איחר לדודתו היא נבזיות, חוסר אמפתיה, אדישות, כפיות תודה או אכזריות, אין זה מסמכותו של המוסד להענישו. על כך אמונה הדודה.

באותה מידה מעשה אלימות או הסתה שנעשה מחוץ למרחב סמכותו של המוסד צריך להיות מטופל על ידי הגופים המוסמכים לכך – גופי האכיפה ובית המשפט. חשוב לזכור שממילא אלה וגם אלה נוטים לפרשנות מרחיבה, במיוחד בימים אלה, של החוק האוסר הסתה כשזה נוגע להתבטאויות של פלסטינים, ואין שום צורך ב״הגדלת הראש״ של בצלאל.

מתפלפלים אולי יאמרו שביטוי תמיכה בחמאס הוא מעשה אלימות המופנה כלפי סטודנטים יהודים הלומדים בבית הספר, ולכן נמצא בכל זאת בגבולות התוקף של תקנון המוסד. אז נשאלת השאלה האם הבעיה בהתבטאויות אלה היא שהן מופנות לסטודנטים, ועד כמה מרכזית עובדות היות הנפגעים סטודנטים. כלומר, האם ישנו קשר בין הפגיעה לבין המערך המוסדי הקושר בין הפוגע לנפגע. דבר מה מעניין שניתן להבין מקריאת דבריהן של הסטודנטיות המתלוננות על הסטודנטים המושעים, היא שעיקר פגיעתן אינה נובעת מפרסומיהם, אלא מהמוסד שלא סילק אותם מייד. הן נפגעו מפני שהרגישו שזיקת המוסד כלפיהן אינה עולה על זיקתו כלפי הסטודנטים המושעים. את היסוד הכובש, האדנותי, של רגשות אלה, ניתן לקרוא בדבריה של אחת המתלוננות: ״מאז שנה א’ אני רואה ציורים של עיסאוויה, אני שומעת על כיבוש, על מיעוט, והנה אנחנו, מסיימים שנה ד’ וגם במציאות הזויה, שלקוחה מתוך סרט, אני צופה בסטודנטים שחלקו איתי את ספסל הלימודים, מביעים תמיכה בחמאס ובפעולות האימה והזוועות של היממה האחרונה״. נדמה שעבור אותה סטודנטית האילוץ לראות ציורים של עיסאוויה מהווה פגיעה, שנעשית בחסות מוסד שלהבנתה אמור להגן עליה ממראה זה, כמו גם מפני שמיעה ״על כיבוש, על מיעוט״.

פגיעה

כאמור, הנהלת בצלאל לא הציגה את הפרסומים התומכים, לכאורה, בחמאס, ואף לא תיארה את תוכנם. מסיבה זו הגבול אותו משרטטת ועדת המשמעת להתבטאויות של הסטודנטים, הנוכחיים והעתידיים, נותר מעורפל ופתוח לספקולציות. אנו יודעים שכששלמה קרעי משתמש בביטוי ״תמיכה בטרור״ הוא אינו מתכוון לאותו הדבר אליו יתכוון איימן עודה אם ישתמש באותו הביטוי. כיצד ידע סטודנט המבקש להתבטא לשקול את דבריו ולהבין את השלכותיהם המיידיות על מצבו האקדמי? אולי יוכל לעשות זאת בהתאם לתגובה שסיפקה בצלאל לאתר YNET לפני השעיית הסטודנטים: ״…בכל מקרה בו יתברר כי סטודנט/ית בבצלאל ביטאו תמיכה בטרור, ולו ברמיזה, יחל הליך משמעתי בנושא וינקטו צעדים״. כלומר, סטודנט בבצלאל צריך להיזהר שלא לרמוז(!) תמיכה בטרור. הנהלת בצלאל מצפה מועדת המשמעת לדון בשאלה אם נרמזה או לא נרמזה תמיכה בטרור, דבר שחורג לא רק מסמכותה החוקית של הועדה אלא גם ממטרותיה, וסביר להניח שאף מיכולתה. חמור מכך, כאשר היא מציבה איום סילוק מהלימודים באמצעות הליך בלתי שקוף עומד מעל ראשי הסטודנטים, האקדמיה פועלת בצורה שיכולה בסבירות גבוהה לגרום לסטודנטים לפחד להתבטא. אותו איום אינו חל בצורה שווה על כלל הסטודנטים, אלא מוטה באמצעות יחסי הכוחות לפגיעה משמעותית בהרבה בסטודנטים פלסטינים. קשה לדמיין מצב בו סטודנט מושעה מהלימודים מכיוון ששיתף סרטון בו שר הביטחון יואב גלנט אומר ״אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם״, אפילו שמדובר בביטוי הסתה מובהק הנותן רוח גבית לטרור יהודי, מתיר את דמם של כל תושבי רצועת עזה ובהכרח פוגע פגיעה קשה (שתיקרא בלשון צבאית נזק אגבי), גם באנושיותם של סטודנטים פלסטינים-ישראלים ובקדושת חייהם.

כוח

אני מניחה שאת הליך השימוע קיימה ועדת המשמעת בבצלאל מבלי להציץ אפילו פעם אחת בתקנון. לא שמדובר באיזה מסמך מפואר. ובכל זאת, מסמך זה אמור להגביל את פעולות המוסד כלפי הסטודנט ממש כפי שהוא מגביל את פעולות הסטודנט כלפי המוסד. המוסד מתייחס לתקנון כאילו הוא פועל אך ורק לכיוון אחד.

דימוי יפה לחד צדדיותה של אלימות מוסדית עומד בלב עבודת הגמר של יאסמין חלוואני, בוגרת בצלאל משנה זו. חלוואני צילמה מצלמות אבטחה משטרתיות הממוקמות בקרבת בית משפחתה במזרח ירושלים, כולל מצלמה הממוקמת מול הבית שבתווך עדשתה גם חלונותיו. המשטרה עצרה את חלוואני וחקרה אותה בחשד לסיוע לארגון טרור. עיכובה בתחנת המשטרה לחקירה בת שבע שעות נעשה, לדברי עורך דינה, בניגוד לחוק. היא שוחררה תחת תנאי הרחקה של 15 יום מהעיר העתיקה, כלומר מבית משפחתה, תחת איום בקנס כספי של אלפי שקלים. ציוד הצילום והטלפון שלה הוחרמו. חלוואני הציגה לבסוף את עבודתה כאשר חלק מהתצלומים אינם מוצגים מכיוון שלא שוחררו מידי המשטרה. כל זאת משום שצילמה את המצלמה שצילמה אותה.

סטודנטים ערבים נאלצים להתמודד עם קשיים שזרים לסטודנטים יהודים. במקרה של בצלאל, אחד הקשיים הללו יכול להיות לצלוח בשלום ומבלי להיות תחת מעקב את הדרך מביתם במזרח ירושלים לקמפוס על הר הצופים, או למשכן החדש במגרש הרוסים. במקרה של חלואני ניתן לראות איך זכות הקניין של סטודנט על כלי העבודה שאיתם הוא יוצר יכולה להיות מופקעת ברגע, ואיך עיסוק בנושא מסוים יכול להוביל להתעמרות משטרתית בסטודנט.

סטודנטים ערבים נאלצים ללמוד בשפה שאיננה שפת אמם מכיוון שאין במולדתם לימודים אקדמיים בערבית. הם מגיעים לאקדמיה אחרי שלמדו במערכת החינוך הערבית-ישראלית, הסובלת מאפלייה תקציבית משמעותית. מנסיוני כמרצה במדרשה לאמנות וכמורה במערך ההנגשה לסטודנטיות דוברות ערבית של המוסד, אני יכולה להעיד על פערים עצומים ברמת המוכנות ללימודים אקדמיים בין הסטודנטים היהודים לערבים. פערים אלה פוגעים ביכולתם של הסטודנטים הערבים לקחת חלק בשיעורים. פעמים רבות הם הופכים נוכחים בכיתה אך נעדרים לגמרי מהשיעור, נאלצים לשבת לאורכן של הרצאות ארוכות ודיונים שאינם מצליחים למצוא בהם אחיזה. לעיתים אפשר למשש ממש את קו הגבול המפריד בין סטודנטים ערבים ליהודים. כששיעור אינו מצליח לחצות גבול זה, כפי שקורה פעמים רבות, הוא הופך לשיעור מת. זו אינה קביעה מוסרית אלא ממשות פדגוגית. הכיתה כולה משלמת את מחיר האפליה.

יהיה זה בלתי אפשרי להבחין בקשיים רבים הייחודיים לסטודנטים הערבים מבלי שהם יאירו את עינינו אליהם. כל ניסיון של מוסד להתנהל באופן הוגן כלפי תלמידיו הערבים במטרה לשרת את מטרותיו הפדגוגיות, מחייב הבנה של עקמומיותו של המרחב החברתי. אפילו בחירה הנדמת לסתם טיפשות בלתי פוליטית, כמו הבחירה לבנות את משכנה החדש של בצלאל עם כיתות מחופות זכוכית החשופה לרחוב, יכולה להפוך את הגבול העובר בין הסטודנט הערבי ליהודי מוחשי יותר. בעוד קיר הזכוכית מהווה מטרד לא נעים לסטודנט היהודי ואתגר יצירתי בבואו לתלות את יצירותיו, הוא עלול להוות הפרעה של ממש לסטודנט הערבי שממילא היה מעדיף שלא לבלות את שנות לימודיו בקרבה כה גדולה למגרש הרוסים. מי שהבדלים אלה שקופים עבורו, כלומר מי שבהיותו יהודי אינו סובל מהם בצורה ישירה ואינו מקיים תקשורת אמפתית עם סטודנטים ערבים ומתנגד מסיבותיו שלו לרפלקסיה עצמית ומחשבה, יטה לאשש ולקבע אותם. נטייתו העקמומית של המרחב החברתי תהפוך את הפלג לנהר. עקמומיותו של המרחב החברתי תגרום לפעולות העקומות ביותר להיראות ישרות. אנשים שחסרים לא רק עמוד שדרה אלא את כל העצמות כולן, ומשנים צורתם בהתאם למיכל שבו הם מונחים יכולים, בזכות עקמומיות זו, להיראות מוצקים בעמדותיהם.

פדגוגיה

הסטודנטית האנונימית המצוטטת למעלה סיימה את דבריה במילים ״אולי כשהסיוט הזה ייגמר גם יימנעו מהם לקבל תואר שלא מגיע להם״. שירה, חברתה למוסד הלימודים ולדרך המחשבה, מסרה ל-YNET כי ״אנחנו לא מוכנים ללמוד איתם ומבחינתו כל עוד לא מוציאים אותם מהתואר אנחנו לא ממשיכים ללמוד במוסד כזה״. השימוש במילה ״תואר״ כתחליף למילה ״לימודים״ משקף את היות התודעה המתבטאת כך מחופצנת, כלומר כזו המחליפה את התהליך החי, הלימודים, בחפץ הדומם – התואר. קל למי שתודעתו התעוותה כך לתפוס את הלימודים האקדמיים כמשהו שאנחנו נותנים לערבים. מי שרוצה מוזמן לבקר את עמדתם המוסרית של מי שמרשים לעצמם למנוע מאחרים את השכלתם כאילו מדובר היה בחפץ מושאל. אבל בעוד המצפן המוסרי של אלה עלול להיות מפוקפק, כישלונם ללמוד וללמד הוא זה שגורם ויגרום לסבל מיותר ולדילדול רוחני. כישלונם הוא כישלון פדגוגי. הם מתייחסים לכל דבר כחפץ, ולכן גם ההשכלה נדמת להם כזו. זו לא השכלה. השכלה היא תהליך שמתרחש בין אדם לעולם, בינו לבין ספר, בינו לבין מוריו, בינו לבין כיתתו, בינו לבין עצמו. ומכיוון שזו השכלתנו, וככל שאנו מכירים את העולם כך אנו מיטיבים להכיר את עצמנו, נצא נשכרים אם נוכל ללמוד עם פלסטינים. ללמוד באמת. אם נצליח לחצות את קו הגבול. נזכה להכיר כך לא רק אותם אלא גם את עצמנו. נוכל להתגבר על צדקנותנו הקטלנית, להיפתר מדרכינו הביריוניות, לגדל עמוד שדרה.

אמל"ח

זוועות רבות מעמיסות עכשיו על המחשבה ודוחקות אותנו מעיסוק בעניינים אזרחיים. אבל הניתוק בין האזרחי למדיני נע בטווח שבין הזמני לוירטואלי. ראו את המחסור בעובדות סוציאליות כדוגמה. המלחמה מאיצה תהליכים חוקיים ותרבותיים של לאומנות. בצלאל התגייסה למאמץ המלחמתי בשירות צה"ל ומפעילה צוותים שתופרים אמל”ח. ניתן היה להצטרף למאמצים אזרחיים בלבד של שיקום וסיוע, אבל באקדמיה בחרו לסייע גם למאמץ המלחמתי, אפילו במחיר פגיעה בתחושת השייכות של סטודנטים פלסטינים. בראש דף הבית של אתר האינטרנט של המוסד מופיע תצלום של דגל ישראל מתבדר ברוח בשעת בין ערביים לצד הכיתוב:

"בימים קשים אלה בצלאל כאן בשבילכם.ן

למערך התמיכה שלנו >>”

ברור למי מוצעת תמיכה ולמי לא מוצעת תמיכה.

רבים מאזרחי ישראל הפלסטינים חיים כיום בחרדה. חלקם בטח חוששים שיש אמת בטענה שישראל מבצעת בעזה רצח עם. רובם ודאי מתעכבים לחשוב על המשמעות של עצירת זרם המים והחשמל לרצועה מעט יותר מהישראלי היהודי הממוצע. רבים מהם אינם קונים את ההסבר של צה"ל והראיות שהציג להוכחת אי-מעורבותו בהפצצת בית החולים אל-אהלי. סביר מאוד שרבים מאלו ביניהם שלומדים בבצלאל זקוקים לתמיכה לפחות כמו הסטודנטים היהודים במוסד. הם יודעים שאחרי שתיגמר המלחמה מצבם יהיה גרוע יותר משהיה לפניה. זכויותיהם יכובדו פחות, ביטחונם האישי יפגע, הם יהיו חשופים ליותר אלימות, שנאה והסתה.

אסור לנו להפקיר את המרחב האזרחי לבריונים כמו הסטודנטיות המתלוננות, ולפחדנים כמו אנשי הנהלת בצלאל ובפרט לנשיאה, העומד בראש ועדת המשמעת, פרופסור עדי שטרן.

15 תגובות על בצלאל בשעת מלחמה

  כתבה מלאה ככ הרבה קישקושים מי המקורות שלך מה את יודעת ומה את מדמיינת ועושה סלט ומה את רוצה להגיד שאינו מובן מאליו

  אולי לא הייתי ברורה מספיק בדברי. הבסיס של רוב מה שאני אומרת הוא ההבנה שהפעולה של בצלאל מופנת לכל הסטודנטים הערבים במוסד ולכן אין פה שום עניין של מידע סמוי. לגבי אמירתך שחוץ מקישקושים אמרתי רק את המובן מאליו, אנשים שהכל מובן להם מאליו נדמים לי מסוכנים מבחינה מוסרית ועצלים מבחינה אינטלקטואלית.

  עמדת הסטודנטים לאמנות בבצלאל הם קפסולה מזוקקת של המיינסטרים . פרט אולי למעשים ילדותיים בשנות ה- 70 ( הלכאורה מיתולגיות -מיתולוגיה אינסטנט שהמציאו סטודטים ומרצים עבור הביוגרפיה של עצמם) רוח כבדה ומחניקה של שמרנות שוררת על המחלקה לאמנות. לאחר 4 שנים נמחץ האינדבידואל ורכיכה מושלמת פורצת אל העולם, חובה להודות שתהליך המעיכה מתחיל כבר ב'תלמה ילין' ודומיו- מעוזם של ילדי השמנת.

  שי לי, ההתקפה שלך על הצביעות וההתקרנפות של ״בצלאל״ איננה הוכחה לחריצות אינטלקטואלית. כותבת שכל כולה עצמות ישרות מסידן קשיח, יכלה לציין את העובדה הגלויה שגם המעסיק שלה, המדרשה לאמנות, הרחיק מהלימודים לחצי שנה סטודנטית ערביה, בגלל שפרסמה ביום הטבח בעוטף שמדובר ביום המאושר בחייה.

  תודה על התגובה. לא ידוע לי על מקרה כזה והוא לא סוקר, עד כמה שידוע לי, בשום אתר חדשות. זה שלא ידוע לי על מקרה כזה הקשה עלי לציין אותו במאמר. מכיוון שלא מדובר בעובדה גלויה אני מנסה למצוא על זה מידע דרך אנשים. בכל אופן לא הייתה לי שום כוונה להשמיט מידע ואני גם לא מלמדת השנה במדרשה ולכן ממילא נראה לי שאני לא חשודה בהשמטה מתוך חשש למקום עבודתי.
  תודה בכל אופן שהארת את עיניי למקרה.

  לימדתי בבצלאל עשרות שנים. בשנות ה-90 חשתי שמשהו באוויר המקום משתנה, משדר פנייה 'פטריוטית' ימינה של הסטודנטים, בתוספת היתלות בניו אייג'ינג – NEW AGE . עם השנים נעשה ברור יותר ויותר הפער בין עמדות מרצים ותקים , כמו גם חדשים, כאלה ש'הזדקנו' מהר מדי, לבין הסטודנטים הצעירים. החנופה של צוות ההוראה לסטודנטים הערבים היתה גלויה ומביכה והסטודנטים – בלשון המעטה, מאד לא אהבו את זה. עכשיו הכל הקצין, רוח סתימת הפיות באה, נושבת מלמעלה והיא חסרת סובלנות מתמיד. זהו הטון המעודכן. פתיחות וקבלה מוחלטת (לכאורה) של טרנסג'נדרים למשל והתרחקות מאחינו הערבים. זהו הליברליזם החדש של הסטודנטים בתמיכה מלאה של הקודקודים. 'רצח האב' לא מתבצע כנגד עבודות האמנות והשקפת העולם האמנותית, אלא כנגד העמדות והתפיסות הפוליטיות ולכן זהו לא יותר 'ממרד' נעורים ילדותי נטול כל שאר רוח. למעשה צוות הוראה וניהול בעל עודפי שומן והרבה שביעות רצון עושה יד אחת עם הסטודנטים המחזיקים בעמדות מיינסטרים פוליטיות וכמובן גם אמנותיות. פשוט מאד, התותחים במקום הזה לא מפסיקים לרעום כבר 75 שנה ולכן המוזות שותקות, שתיקה שהפכה למחלה כרונית, לחלק מהמהות שלה. רוצים קריירה? הניחו לפוליטיקה. זה המסר, העצה הפדגוגית הכי מועילה. עם פה ושם יוצאים מהכלל…

  שי לי, ואחרי שתאשרי את העובדות, איזו תועלת ציבורית תצמח מהוספה של עוד מוסד למדורת המשת״פים? הנה לך פלונטר שזקוק באמת לאומץ מוסרי וחריצות: הטיפול המשמעתי בתוך האקדמיה שנגמר לרוב בהשעיה או בהרחקה, מונע דה פקטו את ההתערבות של משטרת בן גביר. ואנחנו יודעים מה כולל הטיפול של המשטרה הזו ולאן הוא מוביל באקלים הנוכחי: מעצר, חקירה, עליהום בערוצי התקשורת, הגשת כתב אישום, מאסר, ובהמשך אולי גם שלילת אזרחות. 

  עדנה, לצערי מה שאת כותבת פשוט לא נכון. אם תקראי את הסיקורים בנושא תווכחי שההליך המשמעתי מגיע במקרים מסויימים בנוסף לחקירה משטרתית. אין שום חוק שאומר שהליך משמעתי של האוניברסיטה משפיע על קיום חקירה משטרתית, והעובדה שהם לא נוגדים זה את זה אפילו מצויינת במפורש בחקיקה.

  היה ברור שבשלב מסוים תופנה אצבע מאשימה לעבר שי לי.

  תודה שי לי שבזמן הזה במיוחד את מאירה את המחשכים שנפלו עלינו. מי שעבורה ״לראות את עיסאוויה״ מהווה פגיעה, מעידה על תפיסת עליונות יהודית שבגינה הייתי שמח אם הייתה מושעית מהמוסד.

  שאלה – לו בצלאל היה מכניס בתקנון שגילוי תמיכה בטרור/גזענות/רצח עם, גם מחוץ לכותלי ומסגרת המוסד, מהווה עילה להשעיה מהלימודים. האם תקנה זו הייתה חוקית?

  בעיני יש צורך להתקין משהו כזה, וזו תהיה תקנה מוסרית בעיני (כל עוד השימוש בה ייעשה בהוגנות – על כך בהמשך).אם התמיכה מובהקת – למשל תמיכה באונס ורצח תינוקות – או באותה מידה ״לחסל את רצועת עזה״, ״לגמור על עזה״, ״למחוק את עזה״ – אז אני מבין סטודנטיות שעבורם לשבת בכיתה עם מי שהביע עמדות אלו זה בלתי נסבל, והייתי רוצה להגן על מקומן.

  הייתי מצפה שביה״ד המשמעתי יהיה מאוזן מבחינת ייצוג, כלומר שיהיו בו פלסטינים לפי חלקם באוכלוסיית הסטודנטים (כמו גם 50% נשים). זו צריכה להיות השאיפה בכל מוסדות הציבור, ובבית דין משמעתי של בצלאל נראה שאפשר וצריך לממש ברגע זה ממש.

  לגבי האמירה של גלנט – עם כל הבוז והזעם שיש בי כלפיו, עדיין הייתי רוצה לפרש ש״חיות האדם״ הם מחבלי חמאס, ולא 2.3 מיליון הפלסטינים בעזה.

  עם כל הכבוד לחשיבות הפדגוגיה, הדמגוגיה חוגגת בבצלאל. זה עצוב שאני מתביישת להיות סטודנטית במוסד הזה. יש כאן השתקה של שנים, אבל לא כמו שנדמה לך. אסור לדבר על ציונות, על המולדת, על מסורת, על הדת. זה נחשב פרימיטיבי, חשוך, מגוחך. כל כך הרבה פעמים היה למרצים חשוב יותר לחוס על רגשותיי אחינו הפלסטינים על מנת "לכבד", מאשר לאפשר דיון אמיתי ופתוח ביננו בכיתה. אז אנחנו שותקים, ושותקות. התחושה זהה לתחושה שעולה כשמתבקשות להתכסות במרחב הציבורי כי "זה לא צנוע". לפעמים את עושה את זה כי לא נעים לך, כי את מתביישת. כי אחד המבוגרים אמרו לך ש"ככה צריך".
  רוב המרצים בבצלאל מעודדים ומטפחים תחושת בושה בזהות היהודית. עבודות אומנות שנעשו על ידי חברותיי הסטודנטיות הציוניות – נחשבות כ"מניפולטיביות, מגוחכות ומתנשאות" בעוד שאלימות פלסטינית עוברת כ"התנגדות אומנותית לדיכוי".

  כמובן שכואב לי על המציאות במזרח ירושלים. בעזה. ביהודה ושומרון. אנחנו חיים במציאות מדממת. צילום יכול להפוך לכלי נשק, תמונה יכולה להפוך לראיה מזירת רצח. אבל בואו לא ניתמם, צילום של מצלמות אבטחה היא פעולה חשודה בכל מקום, כמו גם במזרח ירושלים. בתור עבודת אומנות זו פעולה מעניינת שמזכירה לנו את פוקו ומעבירה ביקורת חשובה על המדינה, המוסד, והמבט. עם זאת, קשה לי עם ההתפלאות הכביכול לא מוסברת שיש בכתבה הזו מהמציאות בשטח. זה מה שקורה בחיים האמיתיים ומחוץ לעולם האומנותי האוטופי והמנותק שהמרצים בבצלצל בנו לעצמם.

  חשוב לי לומר שאני בעד חיים משותפים. אני מאמינה שאפשר להתגבר על המשבר הזה. אבל אנחנו מפוחדים. כולנו. גם הסטודנטים היהודים וגם הפלסטינים. אי אפשר ללמוד מתוך תחושת סכנה ובושה, וזה נכון לכולם.
  זה מתבקש שהאקדמיה תטפל בכל התבטאות אלימה ומסוכנת מכל סוג. גם הסוג הזה. עם כל המורכבות שבדבר, זאת חובתה לשמור עלינו בריאים ושלמים כל עוד אנו חלק מספסל הלימודים. אבל איך נוכל להרגיש בטוחים להגיע ללימודים בכלל? יש מלחמה בחוץ. למה מצפים מאיתנו לא לפחד? לא לפחד למות בפיגוע בתוך כותלי האקדמיה, בגלל מפגע יחיד, כמו שקרה בעברית בעבר?

  אז כן, אני תומכת בהשעיה והרחקה של סטודנטים תומכי הטרור, ומתנצלת בפני מי מחבריי ללימודים שנפגעו בתהליך בשם הסטודנטים ובשם האקדמיה. אני מתנצלת בשם המאפיונרים של בן גביר, שעושים עוול לכל עם ישראל, על יהדותו ועל ערביותו. מתנצלת שהעולם הזה לא צודק, ואכזר, כל כך אכזר. זה לא מגיע לכם, זה לא מגיע לנו. מגיע לכולנו לחיות בשלום ביחד.

  כותבת באנונימיות כי יודעת שיסמנו אותי לרעה בבצלאל אחרי התגובה הזאת.

  "מתפלפלים יגידו שתמיכה בארגון הטרור חמאס היא אלימות כלפי סטודנטים?" כמובן שזאת אלימות. אלימות כלפי כל אזרחי המדינה היהודים. נותר לך רק להצטרף ללוחמי המוסר שתולשים שלטי תינוקות חטופים ברחבי אירופה. טקסט בזוי ומקומם

  ובבית ברל קרי המדרשה לאמנות המצב לא יותר טוב
  גם שם סטודנטים מבטלים את ההרשמה וכל צד לא מוכן ללמוד עם הצד השני. מקורות יודעי דבר אף דיווחו כי ישנה מחשבה על הפרדת ימי הלימודים בין שני המגזרים.
  עוד יצויין כי המדרשה נגועה עמוקות במה שנקרא אוריינטליזם קולוניאליסטי מוסווה ותחת מטרית הצביעות וההשתקה שלהם גדלים הפערים וההפרדה.
  וזה מבלי לציין שבסבב הקודם מרצים של המדרשה נהגו בגזענות ופוגענות כלפי סטודנטיות יהודיות.
  הגמל שאינו רואה את דבשתו

  השמאל כל כך מבולבל וחסר עמוד שידרה. המופע העלוב ביותר שלו מופיע בצורתו המושלמת בהשתתפות רוב צוות ההוראה. ההתחנפות לסטודנטים הערבים מעידה בעיקר על התנשאות וגזענות. בכלל יחס קהילת האמנות לאמנים הערבים כולל את אותה רקיחה- חנופה שהיא למעשה התנשאות גזענית, אין סיכוי בעולם שסטודנטית מתנחלת שיוצרת עבודות תמימות וילדותיות, תזכה ליחס שמקבלת סטודנטית ערביה שיוצרת עבודות תמימות וילדותיות. די מהר הופך עולם האמנות לאכסנייה לעבודות בנאליות להחריד ואיש לא מעיז לבקר ולערער, להיפך. המנגנון מנסה לכפר על רגשות אשם ועמדות פוליטיות שבאות בעיקר מהאיזור השבע ו'הלבנבן' של החברה. ועדיין לא נגענו בלימודי האמנות באוניברסיטת חיפה. שם הכל נראה כמו מערכון של 'ארץ נהדרת'. ביחד ננצח!!!!!!!

  מדינת ישראל (שכל אחד ואחת יבחרו את גבולותיה) השתנתה.
  הטקסט הזה עדין חי בשיח של ישראל הקודמת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *