Goda Palekaite and Elinora Schwarz, Elinora's Dream, video, 14 min, 2018

Goda Palekaite and Elinora Schwarz, Elinora's Dream, video, 14 min, 2018

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.