המשטר החדשותי החדש

הנראה, הבלתי נראה והבלתי ניתן לחלוקה. נעם סגל על משטר חדשותי חדש ודרישה לשקיפות.

אדם ניגש לעמדת צריכת המדיה שלו, למסוף המידע המועדף עליו – טלוויזיה, סמארטפון, מחשב נייד, עיתון בוקר, אייפד, רדיו. הוא מבקש את החדשות ומקבל את הנראה – מסיבת עיתונאים, ועידה כלכלית, מפגש פסגה בין ראשי מדינות, דיווח מבית משפט, מבית חולים, הודעה לעיתונות, סיקור מאזורי קונפליקט, שבוע העיצוב, שבוע האופנה, יריד האמנות, טקסי פרסים למיניהם, ישיבת הפרלמנט, הקונגרס או הכנסת, מסעות בחירות, ראיונות, חדר המסחר בבורסה. הנראה ניצב לפני הפודיום, בקדמת הבמה. הנראה הוא מה שניתן, מותר ומאושר לנו לראות. הוא המפולטר, המסונכרן, המאושר, המבוים, המתוכנן, המאורגן הכתוב והידוע מראש. הוא הממוסך, הפרזנטציה של הדברים. המלא בג'סטות, במנייריזם, במשפטים ממוכנים מראש, בהוראות תצוגה הנוגעות לחיתוך הדיבור המתווך, בהוראות הפעלה.

מרתה רוסלר - מתוך הסדרה "Bringing the war home"

הדימוי הנראה עובר דרך ועדות צנזורה, שיקולים פוליטיים, בטחוניים, אסתטיים. דרך פילטרים אנושיים של בעל ערוצים שמחזיקים באג'נדה כלכלית, במחויבויות אישיות, במערכות ערכים פרטיות, בחישובים אישיים של תועלת מול הפסד, של אגו ודימוי עצמי, של הבנה פרטית של המציאות, של שיקולי רלוונטיות מערכתיים ועוד.

אנו קולטים את הנראה דרך עדשה של אמינות, דרך משקפיים אונתולוגיות. אנו מונהגים  להאמין למביא הבשורה, לעיתונאי הנביא שנמצא שם, לפרשן הפוליטי, למגיש ששואל שאלות במסיבת העיתונאים, לצלם ועדשתו הממסגרת כסוכנים נאמנים של האמיתי, כמייצגים של הנמצא בכללותו, של התמונה הגדולה, של מה שקורה באמת.

מה נמצא בשטח המת של עדשת המצלמה? הבלתי נראה – העסקאות, הטפיחות, הנפוטיזם, הרמיזות המיניות, פתקי היד, ההודעות הפנימיות במעגלי הביביאם(1), הדילים שנסגרו מראש, הקרבה הגופנית היתרה, ה"אתה חייב לי על הפעם ההיא". המידע לגבי דברים שעתידיים לקרות, לגבי הצעות חוק מתגבשות, או כלי נשק חדשניים, לגבי קואליציה לסגירת עסקה, מידע לגבי מיזוג חברות, או לגבי תרופה חדשה, מוצר חדש, חוב מהעבר, מידע על קרבה אישית או כל פקטור שהוא “גיים צ'יינג'ר" בפוטנציה. בחירה על בסיס טובה תחת טובה, העברות מידע, עסקאות אישיות, רצונות פרטיים, רווחים מניבים לא מתועדים, לילה של אלכוהול בין שני גורמים, הכרות מחור נידח בתקפת חיים אחרת, קלף שאיקס מחזיק על ווי או לחישה באוזן.

מרתה רוסלר - מתוך הסדרה "Bringing the war home"

לבלתי נראה יש רמזים הזולגים אל פני השטח. הרמזים לא נמצאים במקומות המתווכים שנוכחים בנראה. הם לא חלק מהפרזנטציה, הם אינם במישור הפורמלי, ולא במקום שמארח את התיווך המדיומלי. הרמזים לא יעמדו תחת אור הזרקורים, לא בקדמת הבמה, ולא מאחורי הפודיום. הם נמצאים מסביב, בשטח המת של המצלמה החדשותית.
כתוצאה מכך שהעלמנו עין, ששכחנו לבקש לראות את מה שלא נתנו לנו לראות, עלינו לתבוע אחריות זו בחזרה.
בגלל שנרדמנו בשמירה על אמות הדמוקרטיה והשוויון שלנו, עלינו להתעקש על עמדתנו האקטיבית, ככלב השמירה של המשטר שלנו.
עלינו לנשל מחדש את זכותנו לפקח.
עלינו להפוך לכוח נראה.
עמדה זו תהפוך את נוכחותנו לנראית; מצופים בלתי נראים לקוראים מפקחים שנוכחותם נראית ומורגשת.
עמדתנו הפסיבית של צפייה בחדשות תהפוך לעמדה אקטיבית של פרשנות וקריאה, של נוכחות ופיקוח במשטר החדשותי החדש, של אחריות אתית ומוסרית כלפי עצמנו וכלפי שליחי הציבור שלנו.

כעת בואו נחשוב על מסוף מידע חדש, ערוץ טלוויזיה בו עמדת הפרשן תושמט. הערוץ יציע עדשת מצלמה משוטטת אשר תאפשר לנו לצפות בכל ההתרחשות הנמצאת בשטח המת של עדשת המצלמה החדשותית של הנראה. מצלמה אשר תתעד עבורנו את כל מה שקורה מסביב לבמה, מאחוריה, לצידי הפודיום. מי חיבק את מי, מי הסתודד בצד עם מי, מי התלחש עם מי ומי פרש עם מי למקום שהעדשה לא יכולה לקלוט. אנו מבקשים מצלמה חדשותית אשר תלווה את הארועים תוך כדי תיוג אוטומטי של הנפשות הפועלות. מצלמה אשר תאפשר לקורא לראות את התמונה הכוללת. ללא פרשנות, עם שמות וזיהוי מושאי הצילום. מצלמה אשר תחשוף עבורנו את השתשלות הענינים הבלתי נראית, את הסיפור אשר אינו מוגדר כ"מרכז הענינים". מצלמה אשר תדגול בשקיפות מוחלטת של האירועים הפוליטיים עבור הקוראים, מתוך הבנה שארוע פוליטי, חדשותי, כולל את הנראה והבלתי נראה ושהם בלתי ניתנים לחלוקה.

מרתה רוסלר - מתוך הסדרה "Bringing the war home"

מצלמה אשר תאיר את הקשרים הבלתי נראים בין ראשי תאגידים לפוליטיקאים, בין בעלי אינטרסים של הון ושלטון, ושל דת ומשטר, של מקדמי פיתוחים טכנולוגיים של פיקוח ומעקב, של כלי נשק, של הנדסה גנטית, בין מכשיריהם של מצבי החירום, בין מייצרי אמות מידה אסתטיות, אתיות, חוקיות או כלכליות. כל אלו יעמדו תחת המשטר החדשותי הבלתי ניתן לחלוקה.

המשטר החדשותי יפעל כמתכונת גרילה. לא על ידי הצבתן של מצלמות נייחות באזורים נדרשים אלא על ידי עבודתם של צלמים אשר ירדפו, יעקבו וינטרו את המתרחש עבור כולנו. המשטר החדשותי יהיה אמון על הגנתה של השקיפות, על חשיפת המאורעות הלא זמינים עבורנו לצפייה אך ההכרחיים עבורנו לידיעה.

אנו מבקשים מסוף מידע שיגדיר עבור נבחרי הציבור שלנו את משמעותה של המשילות הענקנו להם. מסוף מידע אשר ייצב את מערכת יחסי העבודה בין מי שאמורים לעבוד עבורנו, לביננו. מסוף מידע אשר יבאר לפוליטיקאים שהם השליחים שלנו, שהם מייצגים אותנו, ואת צרכינו כקבוצה וכחברים בה. משכשל מנגנון השקיפות השלטונית, אנו מבקשים את תפקידו של האח הגדול(2). אנחנו דורשים שקיפות, בקרה ופיקוח. במישור הקבוצתי, הקהילתי המשותף לכולנו, הנראה והבלתי נראה ערכם שווה ובלתי ניתן לחלוקה.
הבלתי נראה הוא חלק בלתי נפרד מהחדשות. הוא בלתי ניתן להפרדה. הוא מעיד על החדשות, על הבאות ועל המצב בדיוק ואולי אף יותר ממה שהנראה חושף עבורנו. החדשות הללו, המורכבות מהנראה והבלתי נראה, בלתי נתנות לחלוקה.

מרתה רוסלר - מתוך הסדרה "Bringing the war home"

הערות:
1: הודעות בלאקברי
2: תפקידו של האח הגדול הוא בפיקוח וניטור הפעילות. ההצעה אינה מציעה להציב מצלמות נייחות כשמה של תכנית הריאליטי אלא להפוך לכוח חי ופעיל שממלא תפקיד זה.

3 תגובות על המשטר החדשותי החדש

    מאמר יפה הקורא לקריאה אקטיביסטית של המציאות על כל ממדיה. זה נשמע דחוף, זה נשמע הכרחי, אבל גם מזמין הצפה תודעתית, עודפות בלתי נסבלת של חוויית המציאות, ובעקבות זאת גם למצב של אנטרופיה: קיזוז כל המרכיבים הנחשפים סימולטנית לכדי מצב של שוויון ערך שסכומו, בסופו של דבר, הוא אפס.

    הנראה והבלתי נראה הם סינרגטיים ולא שווים בערכם. בנוסף, הדרישה לשקיפות הופכת גם את הדורשים לנראים ואמורה לייצר הרתעה כלפי אלו שאינם חושפים בפנינו את ההחלטות לגבי חיינו, אלו שאת משכורתם אנחנו משלמים.

    המושג האח הגדול, מעורר בי חלחלה. אנו נייצר אח גדול שישמור עלינו מפני האח הגדול של התקשורת, זו שמסננת עבורנו אינפורמציה ומאכילה אותנו כרצונה.

    אנו מוצפים באינפורמציה ויזואלית . תמונות יכולות להתפרש באין סוף אופנים, תלוי בטכסט או במילים שמתלוות אליהן. בסופו של דבר אנו יכולים לבחור. למיין להצליב ידיעות לזפזפ בין אין ספור ערוצים , לקחת את מה שאמין עלינו. אנו לא ברוסיה הסוביטית. שלא לדבר על האינפורמציה האין סופי הלא מבוקרת שבאינטרנט.רק לא עוד אח גדול שמפקח ומנטר פעילות. כי נגלה מהר מאד שגם מאחוריו מסתתרים אינטרסים, אגו,ושיקולים אישיים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *