rakefet

"יד הלשון" | רקפת וינר-עומר גלריה פינברג פרוג'קטס| פתיחה: חמישי, 30.10.14, בערב
"ציוריה ופסליה של וינר-עומר מלאים ביטויים של תופעות זניחות מודחקות, שהן בדרך כלל מנועות מייצוג. הדמות הנשית המופיעה בציורים באופן מלא או חלקי מסרבת להיקרא באמצעות קלישאות, מסרבת להיות שדר שניתן לפענוח מיידי. האשה שמתקבלת כאן היא בשר ודם, אשה שמשתמשת באברי גופה במקום בדיבור; נוכחותה היא גם ההעדר שלה, כשהיא פורמת את הסדר הסימבולי. האמנית, בדחייתה את החלוקות הישנות של המיניות ואת ההיררכיות ההגמוניות, משחקת עם ההגדרות המיניות הנוקשות ונופחת בהן ארשת של "סטיית תקן", התלהבות ומתן רשות" (ים המאירי, אוצרת התערוכה).

"יד הלשון" | רקפת וינר-עומר גלריה פינברג פרוג'קטס| פתיחה: חמישי, 30.10.14, בערב "ציוריה ופסליה של וינר-עומר מלאים ביטויים של תופעות זניחות מודחקות, שהן בדרך כלל מנועות מייצוג. הדמות הנשית המופיעה בציורים באופן מלא או חלקי מסרבת להיקרא באמצעות קלישאות, מסרבת להיות שדר שניתן לפענוח מיידי. האשה שמתקבלת כאן היא בשר ודם, אשה שמשתמשת באברי גופה במקום בדיבור; נוכחותה היא גם ההעדר שלה, כשהיא פורמת את הסדר הסימבולי. האמנית, בדחייתה את החלוקות הישנות של המיניות ואת ההיררכיות ההגמוניות, משחקת עם ההגדרות המיניות הנוקשות ונופחת בהן ארשת של "סטיית תקן", התלהבות ומתן רשות" (ים המאירי, אוצרת התערוכה).

"יד הלשון" | רקפת וינר-עומר גלריה פינברג פרוג'קטס| פתיחה: חמישי, 30.10.14, בערב
"ציוריה ופסליה של וינר-עומר מלאים ביטויים של תופעות זניחות מודחקות, שהן בדרך כלל מנועות מייצוג. הדמות הנשית המופיעה בציורים באופן מלא או חלקי מסרבת להיקרא באמצעות קלישאות, מסרבת להיות שדר שניתן לפענוח מיידי. האשה שמתקבלת כאן היא בשר ודם, אשה שמשתמשת באברי גופה במקום בדיבור; נוכחותה היא גם ההעדר שלה, כשהיא פורמת את הסדר הסימבולי. האמנית, בדחייתה את החלוקות הישנות של המיניות ואת ההיררכיות ההגמוניות, משחקת עם ההגדרות המיניות הנוקשות ונופחת בהן ארשת של "סטיית תקן", התלהבות ומתן רשות" (ים המאירי, אוצרת התערוכה).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *