B?IOTu5+X39+ntIOHi4fL6IPjtXzMxIODl4uXx6CAxOTY2X_ bp7OXtIO75?= ה פרידן_מתוך אוסף התמונות הלאומי

מושב הכנסת הראשון במשכן החדש בגבעת רם 31 באוגוסט 1966 צילום: משה פרידן, מתוך אוסף הצילומים הלאומי.

PRIME MINISTER LEVY ESHKOL SPEAKING DURING THE FIRST SESSION OF THE KNESSET IN ITS NEW BUILDING IN JERUSALEM.

¯‡˘ ‰ÓÓ˘Ï‰ ÏÂÈ ‡˘ÎÂÏ ¢‡ „·¯ÈÌ ·ÓÏȇ˙ ‰ÎÒ˙ ·È˘È·˙‰ ‰¯‡˘Â‰ ··ÈÈÔ ‰ÎÒ˙ ‰Á„˘ ·È¯Â˘ÏÈÌ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *