רותי אופק

  • המוות מתבונן בחזרה

    בכל ציור של מלחמה או של פגר בעל חיים יש משהו מטריד, אולם בציורו של נפתלי בזם "הגנת רמת רחל" חוברים המטענים הללו לתמונת אימה אוניברסלית.

  • "אֲנָא נַפְשִׁי כְּתַבִית יְהַבִית"

    תערוכתו של חיים מאור "הם אני" פורעת את גבולות האני כמהות סגורה, ומציגה את האמן כאחד ממבטאיה המובהקים והמורכבים של זהות כמסגרת דינמית שנוצרת תוך חתירה בלתי פוסקת כנגד גבולות.