סוזן לנדאו חוזרת למוזיאון ישראל

לנדאו תמונה לממלאת מקום מנהל המוזיאון, ותחת ניהולה תמונה אוה מדז'יבוז'-לוי למנכ"לית המוזיאון. במקביל ועדת האיתור של מועצת המנהלים תתכנס כדי לחדש את תהליך החיפוש אחר מנהל/ת מוזיאון קבוע/ה. https://www.israelhayom.co.il/culture/art/article/14578991

לנדאו תמונה לממלאת מקום מנהל המוזיאון, ותחת ניהולה תמונה אוה מדז'יבוז'-לוי למנכ"לית המוזיאון. במקביל ועדת האיתור של מועצת המנהלים תתכנס כדי לחדש את תהליך החיפוש אחר מנהל/ת מוזיאון קבוע/ה.

https://www.israelhayom.co.il/culture/art/article/14578991