• מערכת ערב רב
  • 03/12/2023

מאמרו של דוד שפרבר זכה פרס ע"ש דורית פלדמן לשנת 2023

מאמרו של ד"ר  דוד שפרבר Tikkun Olam: Helène Aylon’s Ecofeminist Ritual Art נבחר על ידי ועדת שיפוט בלתי תלויה להיות המאמר הזוכה בפרס ע"ש דורית פלדמן, המוענק משנת 2023 בשיתוף קרן דורית פלדמן לשימור ופיתוח מורשתה האמנותית והרעיונית. הרכב הוועדה כלל את פרופ' יוסי יונה, ד"ר טליה הופמן וד"ר הדרה שלפן-קצב, ובמעמד משקיפות את ד"ר יעל (ילי) נתיב ופרופ' יעל גילעת.

נימוקי הזכייה:

זהו מאמר ששם זרקור על פעילותה של אמנית שנדחקה לשולי תולדות האמנות, וגם מאיר צדדים פרשניים חדשים על עבודותיה אודות הזיקה בין הביוגרפיה היהודית שלה וטקסי הפרפורמנס שלה. המאמר כתוב בצורה סוחפת ועשיר בהרחבות ידע שמעגנות את הטיעון. ניכר שעבודת המחקר נעשתה לאורך שנים ארוכות, ומתבססת על הכרות מתמשכת עם פועלה של האמנית והמחוזות היהודיים-פימיניסטיים-אקולוגיים אליהן מייחס המאמר את עבודתה. אלו באים לידי ביטוי בעיקר במורכבות בה מחזיק המאמר בין הזיקה לביוגרפיה היהודית של האמנית לפעולות הפרפורמטיביות בטקסי האמנות שלה לבין הביקורת הגלויה והסמויה שהאמנית מסמנת ומייצרת בעבודותיה.

אחד החיבורים הייחודים במחקר שמוצג במאמר הוא הרתיעה הן של שדה האמנות בארה"ב (ואולי אף המערבי) בשנות ה-80 והן של קבוצות אקטיביסטיות פמיניסטיות לחומרים דתיים ומקורות דתיים בכלל ויהודיים בפרט. בהמשך לכך במהלך שנים אלו, עבודותיה של הלן בשנים אלו קיבלו פחות אהדה משדה האמנות, ולמרות שכן התקבלו במחוזות אקטיביסטיים אלו בתמורה התעלמו מהפן היהודי בתוכם. כתוצאה מכך עבודותיה מתקופה זו אמנם תועדו ובוקרו, אך היה חסר בהן הרובד הטקסי יהודי שמחקר זה מעמיק בו.

בפריזמה יהודית-טקסית זו מצליח המאמר לשזור חוט בין עבודותיה המגוונות והמשתנות לאורך השנים של הלן – זו שהחלה בציורי שמן, דרך עבודות השתתפותיות והמיצבים הגדולים שיצרה. המבט היהודי טקסי שהמאמר מעניק לכל אלו את המחויבות לפרויקט ארוך טווח של הצלה שהייתה להלן, הצלת הגוף והאדמה. במאמר גם נוכחת הערכה גדולה לפועלה של הלן, ובתוך כך נדמה שבמובנים רבים גם מחקר מעמיק זה שמוצג במאמר מצטרף למאמץ של האמנית לתיקון עולם.

על הפרס:

פרס על שם דורית פלדמן למאמר מחקרי מצטיין  מטעם העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר מוענק בשיתוף קרן דורית פלדמן לשימור ופיתוח מורשתה האמנותית והרעיונית

 דורית פלדמן (1956-2020) הייתה אמנית מושגית רב-תחומית ואשת הגות. לאורך דרכה האמנותית היא קיימה דיאלוג רעיוני רצוף עם המרחב התרבותי של אמנים ויוצרים מתחומי הפילוסופיה, המדע והספרו.. תהליך היצירה של דורית פלדמן  היה מעוגן במה שכינתה "הערגה לדעת" ותכניה נגעו בחקר הידע, באמנות הגוף הנשית ובאמנות אדמה.

החל משנת 2022, הפרס בסך 3000 ₪ מוענק  למאמר מחקרי של חוקרת או חוקר, חבר.ה בעמותה, המתגורר.ת בישראל בכל גיל, אתניות, דת ולאום, עבור מאמר פרי עטה.ו, אשר נמצא בהלימה לעיקרי העמותה, שחרתה על דגלה לסייע לנשים בהסרת חסמים בחברה פטריארכלית ובייחוד בשדה האמנות והאקדמיה. המאמר יעסוק בנושאי חתך המאפיינים את עבודתה האמנותית של דורית פלדמן: אמנות חוקרת ידע; מגדר וחקר הגוף; רב תחומיות טקסטואלית וחומרית.

 הפרס יוענק בטכס שעל מועדו יוכרז בהמשך,  ויכלול הרצאתו  של ד"ר דוד שפרבר על המאמר הזוכה.