קול קורא: תוכנית האירוח של משכן האמנים הרצליה

תכנית האירוח של משכן האמנים החלה לפעול בשנת 1995 מאז היא מאפשרת לאמנים, אוצרים וחוקרים מתחומי ידע שונים להתגורר בהרצליה, ולפעול בה בהקשר מקומי. התכנית מאפשרת מרחב וזמן לפעולה אמנותית ולחילופי תרבות רב–רובדיים, מספקת סביבת עבודה מקצועית ומעודדת שותפויות בין שדות ידע שונים עבור הקהילה היוצרת

קול קורא – קפה יודפת

אמנים ויוצרים ישראלים בתוכנית אירוח

תוכנית האירוח של משכן האמנים הרצליה

תכנית האירוח של משכן האמנים החלה לפעול בשנת 1995 מאז היא מאפשרת לאמניםאוצרים וחוקרים מתחומי ידע שונים להתגורר בהרצליהולפעול בה בהקשר מקומיהתכנית מאפשרת מרחב וזמן לפעולה אמנותית ולחילופי תרבות רברובדייםמספקת סביבת עבודה מקצועית ומעודדת שותפויות בין שדות ידע שונים עבור הקהילה היוצרתבמשכן שלוש דירות אירוח מרווחות ומאובזרותוהוא ממוקם בלב שכונת הרצליה ב׳במרחק שישה ק״מ מתל אביבחמשעשרה דקות ממרכז העיר הרצליה ועשר דקות מחוף היםבמרחק הליכה מתחבורה ציבורית.

משכן האמנים מטפח תוכניות שהות אמן מותאמות אישית לאנשי מקצוע במגוון רחב של תחומי עשייה ומחקרהמשכן מבקש לסייע להם בכל שלבי העשייהבאמצעות אירוחליווי מקצועיגיוס משאבים ועזרה בהפקה ובאדמיניסטרציהכמו גם ביצירת רשת קשרים מקצועית ובפיתוח שיתופי פעולה עם גופים מקומיים ובינלאומייםתכניות האירוח ״נתפרות לפי מידה״ כדי לתת מענה לצרכיהם הייחודיים של אמניםאוצרים וחוקרים הפועלים בתחומי המדיה השוניםכך שאין מודל אחד לאירוח.

תוכנית הרזידנסי של המשכן חולשת על פני כל הקומה השניה של המבנה ההיסטוריאך מלבדה ישנם ארבעה חדרי סטודיו המשמשים את אמני הבית של המשכןוגלריה פעילה בה מתקיימות תדיר תערוכותהופעותסדנאותשיחות ופעולות אמנות נוספותפלטפורמות הפעולה השונות של משכן האמנים משלימות זו את זו כך שלאמנים המתארחים בתוכנית יש חלל פרטי להתמקדות בעבודתםוזה מוקף בסביבה מקצועית יוצרת ותומכת.

קפה יודפת

בשנת 2020 נעצרה תנועת האמנים הבינלאומיים לתוכנית האירוח של המשכן בעקבות התפשטות וירוס הקורונהבתקופה זו שימשה תוכנית האירוח בעיקר אמנים ישראלים מהארץ ומהעולםשינוי זה הביא לסדרה של מפגשים ושיתופי פעולה בין אמנים שלא היתה להם כל היכרות מוקדמתתחושת הגילוי והאווירה היוצרת שהתפתחה בתקופה זוהביאה אותם לכנות בחיבה את תוכנית האירוח ״קפה יודפת״ (שילוב של שם הרחוב בו נמצא המשכן ו״קפה כסית״ המיתולוגי שכינס אליו במשך עשורים את מיטב היוצרים הישראלים).

ברצוננו להמשיך ולחזק תנאי יצירה אלוואת היכולת להזמין עוד אמנים ישראלים ליטול בה חלקבמהלך שנת 2021 יחזרו להתארח אמנים בינלאומיים במשכןובכוונתנו ליצור שיתופי פעולה בינם לבין מקבילים ישראליםהפעלת תוכנית זו תהיה הרחבה משמעותית של אפשרויות הרזידנסי של משכן האמנים בזירת הפעולה המקומית.

קול קורא

משכן האמנים קורא לאמניםחוקרים ויוצרים מתחומים שונים– אמנות פלסטיתעיצובאופנהתיאטרוןמוסיקהכתיבה וכד׳, להציע הצעה לפרויקט למימוש בתקופת השהות במשכן האמניםבנוסף מתבקשים המועמדים לשלוח קורות חיים מקצועיים תיק עבודות והצעה לפעולה קהילתיתההצעות יבחנו על ידי ועדה מקצועית המורכבת מהאוצרים המלווים את הפרויקט ואמן.ית חיצוני.ת (תנאי הסף להגשת מועמדות והצרופות הנדרשות מפורטים במלואם מטה).

ליווי אוצרותי

הליווי האוצרותי של תוכנית האירוח לאמנים הישראלים במשכן יופקד בידי מנהל המשכןרן קסמי אילן והאוצרת טלי בן נוןתפקידם יהיה לעבוד יחדיו עם יוצרים שיבחרו בכדי לממש את הפרויקטים השונים בתקופת שהותםליזום מפגשים בין האמנים השונים (אלו המתארחים בתוכנית האירוח ואמני הבית של המשכן), ושילוב מהלכים חדשים בתוך גוף העבודה של כל אחד ואחת מהם.

טרום רזידנסי

האוצרים המלווים יפגשו באמנים שיבחרו עוד לפני תקופת הרזידנסי בכדי לבחון יחדיו את ההצעות שהגישוולבנות יחדיו תוכנית פעולה למימושויוסכם על פעילות למען הקהילה שתתקיים בתקופת הרזידנסי או בסמוך לה.

תקופת רזידנסי

תכנית הרזידנסי עתידה להתקיים במשך 18 החודשים הבאיםכל יוצר ישתתף בתוכנית לתקופה של עד שלושה חודשיםבתקופה זו יקבל דירת מחיה ועבודה במשכן האמנים הרצליהושכר חודשי של 3000במקרים מסויימים ניתן יהיה לפצל את תקופת הרזידנסי ע״פ צרכי הפרויקט והאמןבמהלך תקופה זו יתקיימו פגישות שבועיות עם הצוות האוצרותיומפעם לפעם מפגשים עם אמנים נוספים הפועלים במתחם כאורחיםאמני ביתאו אמנים המציגים בגלריהמשתתפי התוכנית יוזמנו לקחת חלק בפעילויות השונות של המשכןואף להציע פעילויות בעצמםההשתתפות בתוכנית האירוח אינה מחייבת הצגת פרויקט מסכם של תהליך העבודה בסופההשהות מאפשרת לכל אורח להתמקד בגוף העבודות האישי שלואך גם להשפיע על סדר היום של המשכן למשך תקופהאנו מעודדים מפגשים בין שדות ידע שוניםיציאה מאזור הנוחותוחיבורים בלתי צפויים.

פעילות קהילתית

משכן האמנים הרצליה מייחס חשיבות עליונה לאחריותם של מוסדות אמנות לסביבתם המיידיתלפיכךכמרחב פעולה ציבוריהמשכן מצוי בתהליך מתמשך של חיפוש ואיתור שותפים לעשייהובכלל זה מוסדות חינוךיוצריםאמנים ותושביםכדי לבסס תוכניות ופרויקטים משותפיםלצד זאת הוא מארח פעולות קהילתיותשכונתיות ועירוניות של יחידים וארגונים.

הפעילות וההשתתפות הקהילתית של משכן האמנים נסמכת על הידע הנצבר ומתפתח בחלל התצוגהבתוכניות האירוח ובחללי הסטודיו כדי לעודד דיאלוג ופנייה לקהלים שוניםהמשכן יוזם פעילויות מסוגים שונים ומפעיל תוכניות שבבסיסן שיתופי פעולה עם גורמים שונים בשדה האמנותעם מערך החינוך העירוניעם תושבי השכונה ועם קבוצות וארגונים נוספים.

מתוך הבנה כי כל אמן ופרויקט שוניםההשתתפות הקהילתית של כל אחד מהמשתתפים בתוכנית תיקבע במשותף עם הצוות האוצרותיההצעות שישלחו האמנים לקול הקוראיבחנו אל מול צורכי הקהילות השונות בהרצליה בכללושכונת הרצליה ב׳ בפרטבנוסף יבחנו אפשרויות הפעולה השונות על פי התוכנית הציבורית המתוכננת של משכן האמנים לשנים 2021-2022.

הצוות האוצרותי וצווות המשכן יסייעו בידי האמנים השונים להפיק ולממש את תוכניותיהם הקהילתיותבאחריות צוות המשכן לחבר בין האמנים והפרויקטים השונים לקהילותבודדיםמוסדותו/או אגפי עירייה רלוונטים ע״פ צרכי כל פרויקטולסייע בהפקתםבאחריות צוות הליווי האוצרותי לתרום מנסיונם באמנות מחוייבת קהילתיתבכדי לממש פעולות קהילתיות בעלות אופי שונהשפונות לקהלים מגוונים.

זמני הפעילות למען הקהילה יוסכמו מראש בין כל אמן.ית לצוות האוצרותי.

על משכן האמנים

משכן האמנים הרצליה הוא מרחב פעולה יצירתי ומשתנה תדיר התומך ביצירההפקההצגה והפצה של אמנות עכשוויתלשם כך הוא מפעיל תוכניות שהות אמןחלל תצוגה וחללי עבודה לאמנים.
המשכן משמש בית לקהילה גדלה והולכת של אמניםאוצריםחוקרים ושותפים מהארץ והעולםמתחום האמנות ומחוצה לוהוא מפעיל ומפתח תוכניות שהות אמן מותאמות אישיתמציג פרויקטים מתחלפים ומפעיל פרויקטים קהילתיים שוניםלצד זאת יש בו ארבעה חללי פעולה עבור אמני הביתמתחלפים מדי שנתיים.

משכן האמנים הרצליה הוא מוסד עירוני ללא מטרות רווחחלק ממערך מוסדות התרבות העירונייםופועל במסגרת החברה לאמנות ותרבות הרצליה בע״מ (חל״צ). המשכן יוזם ומקיים שיתופי פעולה שונים עם מוסדות ויחידים בהרצליה ומחוצה להזאתבשאיפה ליצור רשת פעולה רחבה המאפשרת פעולות אמנות שונות ומגוונות.

דירות האירוח

הדירות במתחם מרוהטות ומאובזרותוכוללות סלוןמטבחכמה חדרי שינהמיזוג ואינטרנט אלחוטימכונת כביסה ומייבש זמינים לשימוש משותף לכלל הדירותהמשכן מזמין אמנים ואוצרים להתארח בדירות המתחם וליהנות גם משירותי משרד שונים בתקופת שהותם.

תנאי סף להגשת מועמדות

  • על המועמד להיות תושב ישראל בעל אזרחות ישראלית.
  • תכנית השהות מיועדת לאמניםיוצריםחוקרים ואוצרים הפועלים בשדות אמנותיים שוניםעל המועמד להוכיח לפחות שנות עשייה ופעילות בתחום יצירתוביניהן יכולות להיכלל תערוכותמופעיםשיתופי פעולה שוניםסדנאותהרצאותמחקרים וכדומה.
  • המועמד מתחייב לקיים את כל הדרישות והתנאים של תכנית הרזידנסי המוצעתבהתאם למתוכנן וללוחות הזמנים שיסוכמו מולו על ידי משכן האמנים הרצליה.

צרופות

  • פרטים אישיים ופרטי קשרשםכתובתטלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
  • קורות חיים מקצועיים.
  • תיק עבודות הכולל עד 15 דימויים של עבודות קודמות כולל פרטים מלאים (כותרתשנהטכניקהמידות).
  • מכתב נלווה (עד 200 מילהובו פירוט הפרויקט המוצע על ידי המועמד עבור שהותו בתכנית הרזידנסי.

את ההצעה יש לשלוח במסמך PDF אחדהכולל את הסעיפים המפורטים ושגודלו הסופי לא יעלה על 10mb,

לכתובת[email protected]

מועד אחרון להגשה15.7.21

לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר המועד הנקוב.

לא ייבחנו הצעות שלא יוגשו ו/או יעמדו בדרישות המלאות המצוינות לעיל.

ההצעות ייבחנו על ידי צוות משכן האמנים והאוצרת טלי בןנון.

תשובות ישלחו בדואר אלקטרוני חוזר במהלך חודש אוגוסט 2021.

*הכתוב מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לכל המגדרים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *