st-art

  • בוטלה תערוכת פרס לאמן פלסטיני

    חממת האמנים של סרג' תירוש (ST-ARTS) והסלון לאמנות פלסטינית ביפו הודיעו על ביטול תערוכת הפרס לאמן הפלסטיני שנערכה ביוזמתם, לאחר ששתי הזוכות סירבו לקבל את הפרס.

  • פרס תנחומים

    השבוע פורסם כי האספן סרג' תירוש וסלון יפו לאמנות פלסטינית יעניקו פרס שנתי לאמן פלסטיני. תירוש אוסף אמנות פלסטינית. למעשה נראה שהוא אוסף גם אדריכלות פלסטינית, שכן הוא מחזיק (בין השאר?) בבית פלסטיני ברחוב הצדף ביפו, המאפשר להציג את היצירות הפלסטיניות שברשותו בצורה "אותנטית". בפועל ה"פרס" השנתי בסך 20 אלף ש"ח לפחות שמציע תירוש, אינו […]