תעריפון שכר אמן

  • פורסם תעריפון שכר אמן ואמנית מעודכן של איגוד האמנים הפלסטיים לשנת 2021

    בעקבות דיאלוג ממושך עם מוסדות אמנות ציבוריים רבים נוספים, פרסם לאחרונה איגוד האמנים הפלסטיים גרסה מעודכנת של התעריפון, מתוך כוונה שהתעריפון המעודכן יביא להצטרפותם של מוסדות נוספים להסדר תשלום שכר אמן ואמנית קבועים.

  • שאיפה לשינוי הסטטוס קוו

    "הרציונל העומד מאחורי פרסום התעריפון הוא שינוי הסטטוס-קוו, בשאיפה להפוך את הציפייה לקבל שכר עבור עבודה לסטנדרט בקרב אמנים, אבל גם העברת מסר לגורמים המתקצבים במשרד התרבות ובממשלה: התקציבים חייבים לגדול, ואי אפשר לצפות מאמנים לעבוד בהתנדבות"