הכיוון מזרח

  • הרחק מן ההמון הסואן

    "התמטיקה של שי-נחום עמוסת זיכרון, מבקשת לפלח את ההוויה הדכאנית של הווה ולהנכיח מחדש את העבר. דרך הפרקטיקות של הציור והאריגה היא מבקשת 'לשכון מחדש בתוך עצמה', לייצר משקל- נגד אישי, פרטי וקסום לגופי הידע הקאנוניים". קציעה עלון על עבודותיה של אביבה שי-נחום מתוך גיליון מיוחד של "הכיוון מזרח" במלאת 20 שנה להקמת תנועת אחותי

  • קול קורא לכתב העת "הכיוון מזרח"

    הגיליון על הדיור הציבורי יעסוק בפניו הרבים של המאבק לדיור ציבורי ובזכות הבסיסית לקורת גג כתנאי לבניית עתיד וחיים בכבוד. הגיליון בוחן את איום הפינוי וכל המשתמע ממנו ברמה האישית וברמה המשפחתית, השפעתו על החברה בה אנו חיים וחיות. המצוקה בדיור הציבורי היא בלב התרבות החברתית שלנו והשפעתה נוגעת לנו ולקרובים לנו.

  • למרות ההבדל, ובזכותו

    יתרונה וכוחה של הלבנטיניות, טמונים דווקא ביכולת להיות תלושים מן הבית האידיאולוגי, הדוגמטי, הסגור, יהיו רעיונותיו יפים ככל שיהיו.