כתבות מאת איל שגיא ביזאוי

  • למרות ההבדל, ובזכותו

    יתרונה וכוחה של הלבנטיניות, טמונים דווקא ביכולת להיות תלושים מן הבית האידיאולוגי, הדוגמטי, הסגור, יהיו רעיונותיו יפים ככל שיהיו.