דוד הנדלר

  • לא רק יין זול, 22.5.14

    הטבע מגיח במקומות שאנשים נוטשים. ואנחנו, שכל-כך בטוחים שהתרבות כילתה את הטבע, פשוט עדיין לא נטשנו את העולם.

  • "אני תמיד הרגשתי את הנייר הלבן"

    "אין לי שום אשליה אפילו לרגע אחד לא רק שהציור שלי משפיע, אלא שבכלל שאמנות משפיעה, כי אחרת, אחרי גויה, אחרי 'גרניקה', היה צריך להיפסק הכל. בכל זאת אני חושבת שאנחנו האמנים, המשוררים, מוכרחים להגיד משהו. כי אחרת זה כאילו אנחנו גם כן אשמים. אבל אני לא רוצה שתקבלי מזה שאני פוליטית". אביבה אורי בראיון.

  • פרולטר של אמנות

    תערוכתו של דוד הנדלר בגלריה המדרשה בת"א היא תערוכת יחיד של הנדלר ובה בעת מיצב של בועז ארד המורכב מרישומים וציורים של האמן.