כתבות מאת רות דבל

  • "אני תמיד הרגשתי את הנייר הלבן"

    "אין לי שום אשליה אפילו לרגע אחד לא רק שהציור שלי משפיע, אלא שבכלל שאמנות משפיעה, כי אחרת, אחרי גויה, אחרי 'גרניקה', היה צריך להיפסק הכל. בכל זאת אני חושבת שאנחנו האמנים, המשוררים, מוכרחים להגיד משהו. כי אחרת זה כאילו אנחנו גם כן אשמים. אבל אני לא רוצה שתקבלי מזה שאני פוליטית". אביבה אורי בראיון.