קול קורא לאוצרים ואוצרות לאצור תערוכה במרכז אדמונד דה רוטשילד במהלך 2024-2025

אנו מזמינות אוצרות ואוצרים בכירים, להציע תמה לתערוכה קבוצתית, הכוללות לפחות 6 משתתפות.ים, המיועדת להיות מוצגת במרכז אדמונד דה רוטשילד במהלך השנים 2024-2025. התערוכות יציגו יוצרים ויוצרות, בוגרי תואר ראשון שסיימו את לימודיהם ב-5 השנים האחרונות במוסדות אקדמיים מוכרים בארץ בתחומי האמנות והעיצוב.

קול קורא לאוצרים ואוצרות: לאצור תערוכה במרכז אדמונד דה רוטשילד במהלך 2024-2025

מרכז אדמונד דה רוטשילד, מייסודה של קרן אדמונד דה רוטשילד ("מרכז אדמונד דה רוטשילד" ו-
"הקרן") מסייע לאמניות.ים למעצבות.ים ואוצרות.ים בתחילת דרכן.ם לבסס את מעמדן.ם בשדה המקצועי באמצעות תערוכות מתחלפות, תכניות הכשרה וליווי אישי. פעילות המרכז מחזקת את חזון
הקרן לקידום ערכים של מצוינות, מגוון ומנהיגות ומשקפת את המחויבות למורשת ארוכת השנים של משפחת רוטשילד לתמיכה באמנויות.
אנו מזמינות אוצרות ואוצרים בכירים, להציע תמה לתערוכה קבוצתית, הכוללות לפחות 6 משתתפות.ים, המיועדת להיות מוצגת במרכז אדמונד דה רוטשילד במהלך השנים 2024-2025. התערוכות יציגו יוצרים ויוצרות, בוגרי תואר ראשון שסיימו את לימודיהם ב-5 השנים האחרונות במוסדות אקדמיים מוכרים בארץ בתחומי האמנות והעיצוב.
התערוכות המוצעות יהיו תערוכות חדשות שיוצגו בגלריה שבמרכז אדמונד דה רוטשילד וישקפו את
הנעשה במרחב היוצר הישראלי העכשווי. ההצעות ייקחו בחשבון את אופייה של הגלריה ואת האמצעים הטכניים האפשריים לתצוגה בבניין לשימור.
במסגרת התכנית לפיתוח מקצועי של מרכז אדמונד דה רוטשילד, יחבר המרכז בין האוצרות והאוצרים הנבחרים לאוצרות ואוצרי משנה בתחילת דרכם.ן, שנבחרו בהמלצת המוסדות האקדמיים
המעניקים תעודת אוצרות. באופן זה מעניק מרכז אדמונד דה רוטשילד הזדמנות לאוצרות.ים בתחילת דרכם לעבוד בתחום האוצרות וללמוד בפועל ובאופן ישיר ואישי מהאוצרות והאוצרים הבכירים.
התערוכות במרכז אדמונד דה רוטשילד מתוקצבות וכוללות שכר אוצרות, תקציב להפקת עבודות, שכר אמן, הוצאות הקמת תערוכה, יח״צ ופרסום.

דרישות סף להגשה:
אוצר או אוצרת בכירים, בעלי הכשרה מקצועית ותעודת אוצרות או ניסיון שוטף לאורך חמש שנים
לפחות באוצרות תערוכות בחללי גלריות מוכרים או מוזאונים מוכרים – אוצרות בפועל של לפחות
8 תערוכות, מהן חמש קבוצתיות.
לפחות 3 פרסומים של מאמרים או טקסטים אוצרותיים בקטלוגים או כתבי עת מטעם מוסדות
תרבות מוכרים )מוזיאונים, גלריות, מגזינים לאמנות ועיצוב וכו׳(.
מסמכים להגשה :
 קורות חיים מורחבים.
 הצגת תמה לתערוכה – מינימום 400 מילים.
 דוגמאות ליצירות, סקיצות או הדמיות במידה ויש.
 מאמר או טקסט אוצרותי שפורסם לאחרונה.
הבחירה תיעשה על ידי ועדת ההיגוי של מרכז אדמונד דה רוטשילד.
את ההגשה יש לשלוח בקובץ PDF אחד ל"מרכז אדמונד דה רוטשי לד"
[email protected]
20.4.2023 לתאריך עד
__________________________________________________________________________________
הגשת ההצעה במסגרת הקול קורא ו/או ההשתתפות בתערוכות במרכז אדמונד דה רוטשילד הינם באחריותו הבלעדית של כל מציע ומשתתף, ולא תחול על מרכז אדמונד דה רוטשילד ו/או הקרן כל אחריות לנזק שייגרם לכל אדם ו/או רכוש כתוצאה מהגשת ההצעה לקול קורא ו/או מההשתתפות בתערוכות במרכז אדמונד דה רוטשילד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *