קול קורא -פרויקט "אקדמיה, תרגול המודרניות", המשותף לפולין, גרמניה וישראל

צורות חיים משותפות, הן המוטיב המרכזי במהדורה השנייה של הפרויקט "תרגול המודרניות", המשותף לפולין, לגרמניה ולישראל. האקדמיה לתרגול המודרניות, המאורגנת על ידי מכון פילצקי בשותפות עם "מרכז העיר הלבנה – בית ליבלינג" (תל אביב) ומוזיאון העיר גדיניה (Gdynia ,(היא חלק ממנו

אקדמיה
תרגול המודרנה/ מודרניות
ורשה-ברלין-תל אביב
2019 – שותפות קהילתנית.
צורות חיים משותפות, הן המוטיב המרכזי במהדורה השנייה של הפרויקט "תרגול המודרניות", המשותף לפולין, לגרמניה ולישראל. האקדמיה לתרגול המודרניות, המאורגנת על ידי מכון פילצקי בשותפות עם "מרכז העיר הלבנה – בית ליבלינג" (תל אביב) ומוזיאון העיר גדיניה (Gdynia ,(היא חלק ממנו.
המפגשים במסגרת האקדמיה לתרגול המודרניות, יתקיימו בסתיו 2019 בתל אביב, ורשה, גדיניה, ברלין וואיימר.
שותפות ושיתופיות- commons – יש מושגים רבים מאוד המתארים את הטוב המשותף, את הקולקטיב ואת השיתופיות. הסוגיות העוסקות בקשרים חברתיים המבוססים על זהות משותפת (היסטורית, דתית או מעמדית), צרכים ואינטרסים משותפים, אבל בה במידה גם במחלוקות על המשותף, במאה העשרים, פותחת מרחב לדיונים ולשאלות בנוגע למהות ולמשמעות שיש
לשיתוף בהיווצרותן של מדינות, ערים או חברות חדשניות.
מחד גיסא, המאה האחרונה ידועה בעוינותה כלפי ה"שונה" ו"הזר" ובניסיונותיה להכפיף את חיי הפרט לאידיאולוגיות ולאינטרסים של קבוצות, תוך טשטש המיוחד והנבדל. מאידך גיסא, דווקא התנועות שהתקבצו סביב לערכים משותפים וקבוצות חברתיות או שותפויות פוליטיות, הם אלה שהצליחו להכניע את השיטות הטוטאליטריות, תוך הפצת רעיון השמירה על האיזון בין
השונה לבין המשותף. השאיפה לחדשנות, המושרשת בערכי הדמוקרטיות, הביאה להימנעות מכול קיצוניות, שעלולה הייתה להפוך את הפרט או את הקבוצה לנקודת התייחסות בלבדית לעולם הפוליטיקה והכלכלה.
במקביל, התיאוריה וגם הפרקטיקה של המדינות הדמוקרטיות בעשורים הראשונים של המאה העשרים, כמו גם תרבות הזיכרון שלהן, תכנון הערים, הגנת הסביבה, מאבק נגד הקיצניות או אתגר הגלובליזציה, מציינים כבר את השלב הבא של מימוש רעיון השיתופיות, דבר המחייב לא רק חיפוש דרכים ואפשרויות חדשות למימוש, אלא גם את בדיקת נכונותן של הנחות היסוד.
משמעות הדיונים סביב התפיסות השונות של חיי השיתופיות ומגורים בקולקטיב, הולכת וגדילה. שינויים במצב החברתי וביחסים הבין אישיים, ניתן לראות כבר בתהליך של בידוד הולך ומתגבר של יחידים, כשבמקביל צומחים מודלים חדשים של התארגנות עצמית, שצמיחתם, במיוחד בערים הגדולות, היא תוצאה של גורמים שונים, גם כלכליים, כמו עלית מחירי הדיור, למשל.
השינויים האלה מהווים השראה לדיונים סביב אפשרויות דיור אלטרנטיביות, דפוסי עבודה ובילוי בשעות הפנאי. המושגים כמו commons או "שותפות קהילתנית" מתייחסים בצורה שונה מזו המקובלת במודל הסוציו- אקונומי שלנו, ליחסים בין אישיים ומאפשרים לחלום על עולם שוויוני וצודק יותר. כול המוטיבים האלה קובעים את המסגרות הרעיוניות למודרניות במובנה ההיסטורי, כמו גם לדרך המחשבה המקובלת היום ביחס למרחב החיים הציבוריים.
מה משמעותה של "השותפות הקהילתנית" בקונטקסטים גיאוגרפיים ופוליטיים שונים? כיצד אנחנו מתייחסים ליצירת השותפויות הקהילתניות ולמבנה שלהם היום וכיצד התייחסו אליהן בראשית המאה העשרים? כיצד הצטיירו החיים המשותפים והמרחב המשותף, בעשרים השנים שבין שתי מלחמות העולם? מה חשבו אז על תפקידי מוסדות הציבור ועל האופן שבו יכולים להתפתח
היחסים הבין אישיים?
את הסוגיות האלה אנחנו מעוניינים לנתח במסגרת המהדורה השנייה של פרויקט "אקדמיה, תרגול המודרניות", המשותף לפולין, גרמניה וישראל. נמקד את המבט על צורות מגורים משותפות ועל צורות חדשות של ניהול משק משותף.

במרכז ההתעניינות יהיו:

-קהילתנות כאחד מרעיונות היסוד של המודרניות, בממד הזיכרון הקולקטיבי והזהות.-מסגרות מגורים משותפים בגרמניה, פולין ובקיבוץ הישראלי.
– שיתופיות צורות של התארגנות חברתית עצמאית דוגמת קואופרטיבים ואגודות
– מרחב ציבורי והתחקות אחר מרכזים עדכני לדמוקרטיות החדישות.

בפרויקט שלנו אנחנו מתכוונים להתמקד בשלוש נקודות מבט- הפולנית, הגרמנית והישראלית, שההבדל ביניהן נובע מהתנסויות היסטוריות ותרבותיות שונות.
המשתתפים ייטלו חלק בשיעורים שינוהלו על ידי אומנים מן השורה הראשונה, מארגני תערוכות, אדריכלים וחוקרים, ביניהם: אגטה אברמוביץ' ( Agata Abramowicz ,(מירוסלב בלקה (Bałka Mirosław ,(יאצק פרידריך ( Jacek Friedrich ,(אלכסנדרה קנדז'יורק (Kędziorek Aleksandra ,(קטז'ינה
קראקוביאק (Krakowiak Katarzyna ,(גז'גוז' פיונטקה ((Piątek Grzegorz וצוות מרכז העיר הלבנה – בית ליבלינג {שירה בנימיני (Benyamini Shira ,(שרון גולן .{Sabrina Cegla() צגלה סברינה), Sharon Golan)

אנחנו מציעים
– השתתפות ללא עלות באקדמיה, מגורים, הסעדה ותחבורה.
– הרצאות וסדנאות שינוהלו על ידי מדענים ואומנים יידועי שם ובעלי ניסיון.
– תוכנית מלווה מעניינת.
– הבוגרים יוכלו להגיש את הפרויקטים שלהם, שעוצבו במקום, בתחום המחקר או האומנות, לתוכנית מלגות מיוחדת, המוקדשת לסוגיות המודרניות במאה העשרים, שאורגנה על ידי מכון פילצקי, (פרטים יפורסמו בראשית שנת 2020.(

הגשת מועמדות :
תוכנית "אקדמיה, תרגול במודרניות" מיועדת לחוקרים וחוקרות מתחום ההומניסטיקה, או יוצרים ויוצרות, מישראל, גרמניה או פולין (או מתגוררים במדינות אלה) שבעת סיום הרישום טרם מלאו להם שלושים ושש שנים.
אנחנו מזמינים את המועמדים לשלוח את פניותיהם באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת : com.exercisingmodernity@apply ,עד למועד 2019/09/28 בשעה 20:00 אנחנו מבקשים לציין בכותרת הדואר האלקטרוני את השם "אקדמיה 2019."

הפניה חייבת להכיל :
1. את הטפסים הבאים , כשהם סרוקים וחתומים.
-הצהרה בדבר הסכמה להעברת הפרטים האישיים והתמונה- נספח מספר 2הצהרה בדבר אמיתות/נכונות הפרטים האישיים- נספח מספר 1
-תיאור קצר של הרקע האמנותי או המדעי ו/או תיק יצירות, פורטפוליו.
-תשובות בצורת שלושה חיבורים קצרים (לא יותר מ-1800 סימנים כולל מרווחים) לשאלות הבאות:
* באיזו דרך נושא המהדוריות הנוכחית של "אקדמיה, תרגול במודרניות"
מתקשר לתחומי ההתעניינות שלך/העבודות שלך/המחקרים שלך/ או הפרקטיקה האמנותית שלך?
* מה הן ציפיותיך ביחס לתוכנית "אקדמיה, תרגול במודרניות" וביחס לצוות שיעביר את החומרים.
* לו יכולת לממש פרויקט חצי שנתי בתחום המחקר ו/או האמנות, העוסק בנושאים בהם עוסק הפרויקט "אקדמיה, תרגול במודרניות", מהדורה 2019 , מה היו הדברים המרכזיים בו?

מידע נוסף:
*השפות בהן אפשר להגיש את מסמכי ההרשמה לפרויקט: אנגלית, פולנית וגרמנית.
*מי שהתקבל לפרויקט מתחייב להשתתף בכול הכנסים במסגרת האקדמיה.
הכינוס הראשון: תל אביב, 29-24 באוקטובר, 2019
הכינוס השני : ורשה, גדיניה, 19-14 בנובמבר 2019
הכינוס השלישי: ברלין, ואיימר, 08-05 בדצמבר 2019
*כול הפעילות והסדנאות יתנהלו בשפה האנגלית.
*מידע בנוגע ל"אקדמיה, תרגול במודרניות" , נמצא בדף האינטרנט-
www.exercisingmodernity.com -ב וגם www.instytutpileckiego.pl
*שאלות ניתן לשלוח לכתובת: .com.exercisunmodernity@contact
*ההחלטות ועדת הקבלה יפורסמו עד לתאריך 2019/10/02 .רשימת
המתקבלים תפורסם בדף האינטרנט של מכון פילצקי,
ol.instytutpileckiego.www וגם בדף הפרויקט :
www.exercisingmodernity.com
* המארגנים אינם חייבים לנמק את החלטת ועדת הקבלה. לא תהיה זכות לערעור.
*במקרה של תשובה חיובית בנוגע להשתתפות בפרויקט, תוכן המסמך הזה, יהווה נספח להסכם שייערך בין המועמד למכון פילצקי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *