חברת מוזיאוני חיפה חל"צ מבקשת לקבל הצעות למשרת מנהל כללי לחברה

חברת מוזיאוני חיפה חל"צ מתחזקת ומפעילה שישה מוזיאונים  ברחבי העיר חיפה, ומרכז לחינוך לאמנויות. החברה יוזמת ומפיקה תערוכות, אירועים וימי עיון ומבצעת פעילויות תרבות לתושבי העיר ולאורחים מחוצה לה.

חברת מוזיאוני חיפה חל"צ מבקשת לקבל הצעות למשרת מנהל כללי לחברה

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. לשון זכר משמע אף לשון נקבה.

חברת מוזיאוני חיפה חל"צ מתחזקת ומפעילה שישה מוזיאונים  ברחבי העיר חיפה, ומרכז לחינוך לאמנויות. החברה יוזמת ומפיקה תערוכות, אירועים וימי עיון ומבצעת פעילויות תרבות לתושבי העיר ולאורחים מחוצה לה.

החברה פועלת בהתאם לחוק המוזיאונים.

  1. תיאור עיקרי התפקיד:

1.1         ניהול כללי במשרה מלאה של חברת מוזיאוני חיפה חל"צ (להלן- החברה), ,שהינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עיריית חיפה. בהתאם למדיניות דירקטוריון החברה ויו"ר הדירקטוריון ובהתאם לנהליה, לחוקים ולתקנות החלים על החברה ועל תחומי פעילותה מתוקף היותה תאגיד עירוני.

1.2         גיבוש תוכניות אסטרטגיות, יעדים לפעילות החברה, הכנת תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות מתוקצבות, כולל תכנון תערוכות בכל אחד מהמוזיאונים ובמרכז החינוך לאמנויות, יישומן ובקרה על ביצוען. בנוסף ייזום פרויקטים בהם עוסקת החברה פרסומם, שיווקם ומכירתם. עבודה אל מול משרדי ממשלה, רשויות מוניציפליות וגופים עסקיים.

1.3         גיוס תקציבים, תמיכות , מענקים ותרומות ממשרדים /גורמים ממשלתיים

              ומגורמים פרטיים.

1.4         עריכה וניהול של מכרזים, ניהול משא ומתן עם קבלנים וספקים, ניהול תקציב החברה ובקרתו, וניהול צוות עובדים.

1.5        ייזום תערוכות והפקת אירועים , ימי עיון ופעילויות תרבותיות אמנותיות, בעלות אופי מוזיאלי ובהתאם לקריטריונים של משרד התרבות והספורט ובכפוף לחוק המוזיאונים, במגוון רחב של נושאים וזאת בכל אחד מששת המוזיאונים הפועלים במסגרת החברה.

1.6        אחריות על הפעלה שוטפת והכנת תוכנית עסקית כוללת של ששת מוזיאוני החברה ובהם: מוזיאון חיפה לאמנות, המוזיאון הימי הלאומי, מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית, מוזיאון הרמן שטרוק,  מוזיאון מאנה כץ, מוזיאון העיר חיפה וכן מרכז החינוך לאמנויות, אליו מגיעים תלמידים מכל רחבי העיר.

1.7        פיתוח קשרים עם מוזיאונים וארגוני תרבות ואמנות בארץ ובעולם.

  1. כישורים נדרשים:

 

2.1         בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה; ובנוסף:

2.2         בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות באחד מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.

ב. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

2.3         חרף האמור, מובהר כי במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בסעיף  2.1 לעיל ובאם הוא בעל ניסיון מצטבר של 10 שנים לפחות גם בתפקיד או בכהונה, כאמור בסעיף 2.2, שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה ובתחום שהינו ממסגרת עיסוקיה העיקריים של החברה, וועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

  1. עדיפות תינתן למועמדים העומדים בדרישות הנוספות שלהלן:

 

3.1         היכרות, ידע וניסיון קודם ומוכח בניהול גוף עסקי ו / או ציבורי בתחומי עיסוקה של החברה והכרת תחום המוזיאונים בישראל.

3.2         ידע וניסיון קודם ומוכח בייזום, ניהול, הובלה  וביצוע פרויקטים בהיקפים משמעותיים בתחומי העיסוק של התאגיד.

3.3         ניסיון והיכרות עם מערכות עירוניות ותאגידים עירוניים, משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות וגורמים עסקיים.

3.4         כושר אירגוני- מנהלי, ראייה מערכתית רחבה לרבות ניסיון ויכולת גיבוש והובלה

             של מהלכים ארגוניים, לוגיסטיים ותקציביים וכושר ייזום מוכח בתכנון, ארגון

              והפעלת צוות עובדים גדול ומגוון, וידע בחוקי ודיני עבודה .

3.5         ידע כלכלי, הבנת דוחות כספיים ויכולת מוכחת בניהול תקציבים בהיקפים משמעותיים.

3.6         יכולת מוכחת בניהול  מו"מ עם גורמים עסקיים כגון ספקים ונותני שירותים, הכרות עם דיני מכרזים, גורמים ממשלתיים וציבוריים בדרג בכיר ויכולת קבלת החלטות .

3.7       יכולת מוכחת של גיוס תקציבים, תמיכות , מענקים ותרומות ממשרדים וגורמים ממשלתיים, מקרנות ומגורמים פרטיים מהארץ ומחו"ל.

3.8         יחסי אנוש טובים, כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה, גישת שירות גבוהה התואמת את דרישות ואופי התפקיד .

3.9         ידיעת השפה העברית והאנגלית על בורין.

4.0         יתרון למועמד שמתגורר או יתגורר בחיפה או בסמוך לה.

  1. תנאי העסקה:

 

חוזה העסקה אישי עפ"י מדרג ועדת ניצני ו / או , בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ( הנמוך מביניהם ), וכפי שיאושרו על ידי הגורמים הרלוונטיים עפ"י כל דין ונוהל.

 

 

  1. אופן הגשת המועמדות:

5.1         יש להגיש מועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות דואר רשום או הגשה ידנית (אין לשלוח מסמכים בפקסימיליה ו/או באמצעות דוא"ל) וזאת במעטפה סגורה עליה יצוין לידי וועדת הבחינה למנהל הכללי של "מוזיאוני חיפה חל"צ" את המעטפה יש לשים בתיבה המיועדת לכך בכניסה למוזיאון חיפה לאמנות, רח' שבתאי לוי 26, חיפה, זאת עד ליום  שישי ה- 30.8.19, בשעה 12:00.
טלפון משרד: 04-8530718.

5.2         לפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף ולפחות שתי המלצות ממעסיקים קודמים.

כמו כן יש לצרף קו"ח (כולל דרכי התקשרות), בצירוף תצלום ת"ז של המועמד. קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד.

5.3         וועדת הבחינה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להבחן במבחני התאמה, במסגרת הגופים העוסקים בכך.

5.4         לגבי מועמדים שיגיעו לשלב מתקדם בתהליך המיון, ועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מידע מהממליצים ו/או ממעסיקים קודמים.

מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

  1. שונות:

 

6.1         רק פניות מתאימות תענינה.

                                              בכבוד רב,

                                              הנהלת החברה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *