קול קורא לכנס העשירי ללימודי טלוויזיה של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, אוניברסיטת תל-אביב

כנס פיקציה העשירי מבקש לתת את הדעת על הקשר בין סדרתיות וחזרתיות, ולהעלות מספר שאלות מרכזיות: כיצד מתמודד המדיום הטלוויזיוני עם מתח זה ועד כמה הוא ותכניו רפלקסיביים לגביו? מה משמעות התופעה הגואה של החזרה לעבר, על צורותיה השונות?

פיקציה 10 – המשך יבוא: חזרתיות והמשכיות בטלוויזיה

הכנס העשירי ללימודי טלוויזיה של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, אוניברסיטת תל-אביב

ימים ג'-ד', 28-29 בינואר, 2020

"שידור חוזר" ו"המשך יבוא" היו שניים מהביטויים המרכזיים של הטלוויזיה בתקופת השידור הרחב והכבלים, תקופה בה לוח השידורים קבע עבור הצופים והצופות מתי יוכלו להמשיך ולצפות בסיפורים אחריהם הם עוקבים. עם כניסתם לשימוש של אמצעי הקלטה שונים, וביתר שאת עם עליית הטלוויזיה הדיגיטלית ושירותי צפייה נדחית (time shifting) והזרמה (streaming), נראה שכיום אלו הם הצופים המחליטים מתי יבוא ההמשך ובאיזו תדירות, בין אם במכשיר הטלוויזיה או במסכים אחרים, בין אם בשידור הרחב, בשידורי הכבלים או בפלטפורמות דיגיטליות ואינטרנטיות שונות. אולם למרות השינוי המשמעותי באופני ההמשכיות והחזרה, ואולי כפועל יוצא של שינויים אלו, נראה שההמשכיות והחזרתיות רק התעצמו בשנים האחרונות. כך סדרות מציעות המשכיות מורכבת וארוכת טווח יותר, וחזרה לא רק דרך השידור החוזר או הצפייה מחדש, אלא גם דרך הפקה מחודשת של סדרות "מתות". נדמה איפוא כי בבסיסו של המדיום הטלוויזיוני בכלל, ושל הסדרה הטלוויזיונית בפרט, מתקיים תדיר המתח שבין החזרה לאחור וההמשכיות קדימה, בין המיחזור של הידוע, הזכור והמוכר, לבין חיפוש אחר המקורי, החריג והחדש.

כנס פיקציה העשירי מבקש לתת את הדעת על הקשר בין סדרתיות וחזרתיות, ולהעלות מספר שאלות מרכזיות: כיצד מתמודד המדיום הטלוויזיוני עם מתח זה ועד כמה הוא ותכניו רפלקסיביים לגביו? מה משמעות התופעה הגואה של החזרה לעבר, על צורותיה השונות? עד כמה החזרתיות וההמשכיות קשורות ברצון הכלכלי למקסם את הרווחים בתעשייה זו, תוך הישענות על המוכר והנוסחתי, ועד כמה מדובר בתכונה אינהרנטית לאמנות הטלוויזיה? באופן דומה ניתן לבחון גם את המחקר הטלוויזיוני, ובפרט את האיזון שבין היצמדות למסורת אקדמית לבין ערעור וחיפוש פרדיגמות מחקריות חדשות? לאור העובדה שההמשכיות והחזרה (מדי שנה) מאפיינות גם את המסגרת בה מבקש כנס פיקציה לבסס ולפתח את תחום לימודי הטלוויזיה בארץ, שאלות אלו נראות רלוונטיות מתמיד במלוא עשור שנים לכנס.

על מנת לענות על שאלות אלו, או לפחות לספק להן נקודות מבט חדשות, אנחנו קוראים להצעות להרצאות השואבות את הכלים שלהן ממסורת לימודי הטלוויזיה, המחקר הקולנועי וחקר התקשורת, כמו גם מחקרים המיישמים על הטקסט והקונטקסט הטלוויזיוני כלים ומושגים מדיסציפלינות אחרות: מדעי המדינה, פילוסופיה, חקר הספרות, לימודי תרבות, לימודי מגדר, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה ועוד. כמו כן, לראשונה בכנס פיקציה אנחנו מזמינים גם הגשת עבודות וידאוגרפיות וחיבורי וידאו (video essays).

אנו קוראים להצעות שיעסקו בשאלות שלעיל, או באחד מהנושאים הבאים:

 • רימייקים, ריבוטים ואדפטציות (בפרט בעידן חידושי הנוסטלגיה של נטפליקס)
 • מנגנון החזרה בטלוויזיה (שידורים חוזרים, זמני שידור קבועים)
 • הפורמט הטלוויזיוני, בין אפיזודיאליות להמשכיות, בין קביעות לשינוי
 • אסטרטגיות נרטיביות של המשכיות וחזרה
 • טלוויזיה ונוסטלגיה
 • טלוויזיה החוזרת לאירועי העבר (בין הדוקומנטרי לדוקודרמה)
 • המחווה הטלוויזיונית לטקסטים ישנים
 • המשכיות, חזרה וזיכרון טלוויזיוני
 • המשכיות נרטיבית חוצת-מדיה (transmedia)
 • טקסטים טלוויזיוניים העוסקים באופן רפלקסיבי בחזרתיות והמשכיות
 • מסורות של המשכיות וחזרה במחקר האקדמי של המדיום הטלוויזיוני

את ההצעות יש לשלוח עד ה – 30.10.2019 לתיבת הדואר של הכנס: [email protected]. על ההצעות לכלול את שם המרצה, כותרת ההרצאה, רשימה ביבליוגרפית קצרה (בין 3 ל 5 פריטים), שיוך אקדמי ותקציר בן 200 מילה. משך כל הרצאה יהיה 20 דקות.

במקרה של הגשת עבודות וידאוגרפיות וחיבורי וידאו, יש לכלול את שם המגיש, כותרת העבודה וקישור לצפייה מקוונת, רשימה ביבליוגרפית קצרה (בין 1 ל5 פריטים), שיוך אקדמי ותקציר בן 100 מילה. העבודה יכולה להיות בכל משך, אך בכל מקרה לא למעלה מ20 דקות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *