קולות קוראים מגלריה אלפרד בנושא "חזון וכשלון"

שני קולות קוראים מגלריה אלפרד בנושא 'חזון וכשלון' לשנת 2018

קולות קוראים לעשיה בין תחומית בנושא 'חזון וכשלון'

הגלריה השיתופית "אלפרד" החליטה לייחד את שנת 2018 לנושא "חזון וכישלון".

על-ידי עיסוק בנושא הנבחר, מבקשים באלפרד להרחיב את שדה המשמעויות הנרקמות בין המילים: חזון, הצלחה, כישלון, תכנון ואלתור, להעלות שאלות ביחס לגורמים המגדירים מושגים אלה ולפרק מוקדי כוח.

התערוכות שנבחרו ילוו באירועי פרפורמנס, הרצאות והקרנות, ובמהלך הקיץ מתוכננת תכנית רזידנסי של מספר אמנים שיצרו בחלל הגלריה בשיתוף הקהל.

קול קורא לאירועי פרפורמנס, הקרנות וידאו וקולנוע והרצאות

יוצרים ומרצים מתחומים שונים מוזמנים להגיש הצעות לאירועים שילוו את שנת התערוכות ויהלמו את התמה השנתית.

בסדרת התערוכות 'חזון וכישלון', מבקשת גלריה אלפרד לבחון דווקא את ההזדמנויות האפשריות הטמונות בכישלון: ניסיוניות, שבריריות, חולשה, הססנות, בלבול. אנו מבקשים להפנות את הזרקור לתעוזה, ולקיחת סיכונים הגלומות במילה כישלון. זאת, על מנת להציג גוונים נוספים בחוויה של עשיית האמנות ושל חוויית הצפייה.

הפונים מוזמנים להתייחס לשאלות: מי קובע את אמות המידה למדידת הצלחה או כישלון? מהם יחסי הגומלין בין השניים? האם הצלחה קשורה בחזון? האם כישלון והצלחה הם מושגים יחסיים? האם קיים כישלון אבסולוטי? האם ניתן להתבונן בחזון וכישלון כשני מצבים המחייבים ומאפשרים זה את זה?

על ההצעות להכיל תיאור של האירוע/ הרצאה/ הקרנה ולינק או דימויים של העבודה המוצעת או של עבודות קודמות, במידה והעבודה טרם בוצעה.

ניתן לשלוח עבודות וידאו המתייחסות לנושא. העבודות הנבחרות יוקרנו במסגרת ערב וידאו ארט

דד ליין: 31/1/18

באתר ניתן לצפות בתכנית התערוכות המלאה.

קול קורא לתכנית רזידנסי

גלריה אלפרד מזמינה אמנים מתחומים שונים להציע פעולה מתמשכת בשיתוף קהל, שתתפרש על פני שבוע ימים במהלך חודש אוגוסט 2018.

האמנים יקבלו את חלל הגלריה הריק למשך שבוע, ישהו בו, יבצעו פעולות אמנותיות, יזמינו קהל לקחת חלק, ובסוף השבוע יפתחו את החלל לתצוגה.

על ההצעות להתייחס לנושא השנתי 'חזון וכשלון' ולכלול תכנית פעולה (כולל פעילויות פתוחות לקהל ופירוט של האירוע המסכם) ותיק עבודות.

דד ליין: 28/2/18 את כל ההגשות יש לשלוח לכתובת [email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *