קול קורא לתערוכות בגלריה ויטרינה

תשע"ח [2017 – 2018]

HIT מכון טכנולוגי חולון, הפקולטה לעיצוב, גלריה ויטרינה ע"ש ג'וליה מזרחי, מזמינים בזאת הצעות לתערוכות יחיד ו/או תערוכות קבוצתיות. גלריה ויטרינה מקיימת כ – 8 תערוכות שנתיות בדגש על תחומי העיצוב בכללן גם תערוכות ביוזמת הפקולטה, המשקפות את פעילותה השוטפת.

ועדת היגוי פקולטית תבחן את ההצעות ותשבץ תערוכות לשנת הלימודים האקדמית הבאה [תשע"ח] .

הפקולטה לעיצוב תומכת בכל תערוכה בהיקף של עד 8,000 שקלים בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ותקציבה. למען הסר ספק, אין הפקולטה מתחייבת במכתב זה לסייע במימון התערוכה. הודעה נפרדת המפרטת את הסיוע בו זכית תשלח במידה ותתקבל הצעתך.

נודה לכם מאוד אם תגישו לנו הצעות אשר תתייחסנה בין השאר אל הפרמטרים הבאים:

  1. שם התערוכה
  2. תיאור קצר ורציונל של התערוכה המוצעת
  3. שם האוצר/ת ותיאור הניסיון המקצועי
  4. מידע על היוצר המיועד להצגה [קורות חיים מקוצרים]
  5. רשימת תערוכות [של היוצר ושל האוצר]
  6. הצעה ראשונית לעיצוב החלל
  7. דוגמאות/סקיצות לדימויים שיוצגו בתערוכה

את ההצעות יש להעביר במייל עד ה – 1.4.2017 אל חמדה כהן, מנהלת שותפה, גלריה ויטרינה [email protected].  ניתן לפנות לכתובת זו גם לבירור פרטים נוספים.

החלטת הועדה תשלח עד סוף מאי 2017.

הצעות שתתקבלנה תוצגנה בפני ועדת ההיגוי, במהלך יוני – יולי 2017..

                                                                                                                                               מצפים לך!

פרופ' דנה אריאלי

אוצרת ראשית ודקאן הפקולטה לעיצוב

HIT   מכון טכנולוגי חולון

*גלריה ויטרינה ממוקמת בכניסה לבניין 6 של הפקולטה לעיצוב. מצ"ב שרטוט של חלל הגלריה החדש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *