קול קורא להגשת הצעות לכנס של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה והמחלקה לאמנות בבצלאל

אמנות / ישראלית: אמנים, מדינה, אליטות ספרה של שרה חינסקי מלכות ענווי ארץ (הקיבוץ המאוחד, 2015) מקבץ ומסכם מחקר רב תהודה שעסק בקשר ההדוק שבין האמנות הגבוהה בישראל ללאומיות היהודית. חינסקי טוענת כי היצירה האמנותית שהציגה עצמה כאוניברסלית ואוטונומית – ולפרקים אפילו כאופוזיציונית ורדיקלית – לקחה חלק פעיל בעיצובה של התרבות הלאומית השלטת: ההטיה המודרניסטית במפגיע של האמנות הישראלית, […]

אמנות / ישראלית: אמנים, מדינה, אליטות

ספרה של שרה חינסקי מלכות ענווי ארץ (הקיבוץ המאוחד, 2015) מקבץ ומסכם מחקר רב תהודה שעסק בקשר ההדוק שבין האמנות הגבוהה בישראל ללאומיות היהודית. חינסקי טוענת כי היצירה האמנותית שהציגה עצמה כאוניברסלית ואוטונומית – ולפרקים אפילו כאופוזיציונית ורדיקלית – לקחה חלק פעיל בעיצובה של התרבות הלאומית השלטת: ההטיה המודרניסטית במפגיע של האמנות הישראלית, היקשרותה באופן טבעי כביכול למסורת האמנות האירופית, הסדרת הגבולות בינה לבין תצורות מגוונות של מלאכה ואּומנות, יחסה למזרח כאל אחרות חיצונית שאותה יש לייצג – כל אלה ביססו את דמות העברי המודרני והסדירו את גבולות הטעם שלו. לאמנות הגבוהה היה לפיכך תפקיד מכריע בגיבושן של האליטות הלאומיות העבריות ולאחר מכן הישראליות ובכינונה של ״תרבות ישראלית״ שרירה.

הכנס ״אמנות / ישראלית: אמנים, מדינה, אליטות״ מבקש לבחון מחדש את המושג ״אמנות ישראלית״ – את הגדרתו, תחולתו, תנאיו ותקפותו; נשאל כיצד התמורות מרחיקות הלכת שעוברות בעשור האחרון על ה״ישראלי״ – כלומר על המדינה היהודית, על הציונות, על החברה היהודית והפלסטינית שבשטחי הריבונות והשליטה של ישראל – משפיעות על ה״אמנות״: על העשייה האמנותית העכשווית, על מבעיה וצורותיה, על מקומה בחברה, וכן על מושג האמנות שבבסיסה. האם כעת, משעה שגבולותיו ולכידותו של ה״ישראלי״ מתרופפים לנגד עינינו, ניתן עוד להניח את ״האמנות הישראלית״ כיחידת ניתוח, נקודת התייחסות ושדה מחקר מקדמיים והכרחיים? מהי אמנות ״ישראלית״ שנערכת מחוץ לישראל, או שכל תשוקתה היא לצאת מגבולות ישראל? מה תוקפו של זיהויה המדינתי של האמנות בעולם גלוקאלי? האם ממשיכה האמנות הגבוהה לחזק ולגבש את האליטה הישראלית – או שמא השינויים המבניים בחברה ובכלכלה מובילים גם לשינוי במעמד האמנות, בהגדרתה כ״גבוהה״ וביחס בינה לבין התניות וטעמים תרבותיים שונים?

בין הנושאים שנבקש לבחון בכנס:

שפת האמנות:

 1. האם המבנה החדש של שדה האמנות מוביל לשינויים מאותרים בשפה האמנותית הרווחת היום באמנות ישראלית (או אמנות של ישראלים)?
 2. באיזו שפה מדבר הדור הצעיר של עולם האמנות הישראלי הפועל בערים אירופאיות כדוגמת ברלין או ניו-יורק? האם יש בה דבר-מה ״ישראלי״?
 3. האם ״האמנות הישראלית״ הפכה לקטגוריה מיוצאת בלבד?
 4. מהם אופני הופעתה של הישראליות כמכלול אידיאולוגי וחזותי המתקיים בהקשרי שחורגים מישראל גופא, אבל גם חוזרים ומתווים קשר אליה?

אמנות וביקורת:

 1. אמנות פוליטית ישראלית: פרויקט אפשרי?
 2. מה מצבה של אוטונומיית האמנות בישראל היום, וכן מה מעמדה של הדרישה לאוטונומיה כזו? האם אפשר לדמיין תביעות פוליטיות שאינן עוברות מבעד ל״חופש הביטוי והיצירה״?
 3. האם שדה האמנות הישראלית נשלט על ידי אליטה או אליטות כלשהן ואם כן, מה הם מאפייניהם של אליטות אלה? האם האמנות הישראלית ויתרה על הקשר לציבור הרחב ומכוונת את תוצריה למיעוט מבינים מבוטל?
 4. היכן, באיזו שפה ותחת אילו תנאים נערכת הכתיבה הביקורתית על האמנות הישראלית? האם היא עוד מניחה שדה פעולה שריר וקיים?

כלכלת האמנות:

 1. כיצד שינתה כלכלת האמנות הגלובלית את מבנה שדה האמנות הישראלית וזיקתו לשיח החברתי הישראלי? והאם היא מעצבת גם את מעשה היצירה כשלעצמו?
 2. האם בתי הספר לאמנות יצרו בשנות השמונים והתשעים אשליית שווא של שוק מקומי? האם חוקרים ויוצרים המעוניינים להציג בכנס מוזמנים להציע נושאים להרצאות/ מצגות, בכל מדיה,

בהיקף של כעשרים דקות. את ההצעות הכוללות כותרת, תקציר הרצאה בהיקף של 300 מילה

ותקציר קורות חיים יש לשלוח לדוא"ל: [email protected] לא יאוחר מיום 5.4.2016.

הכנס יתקיים ביום חמישי, 19.5.2016.

במהלך חודש אפריל יישלחו הודעות על השתתפות בכנס.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מארגני הכנס:

 • פרופ' יצחק ליבנה, המחלקה לאמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים [email protected]
 • אלי פטל, ראש המחלקה לאמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים [email protected]
 • דר' אורי ברטל, ראש המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים [email protected]
 • דר׳ שאול סתר, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים [email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *