קול קורא לפרס חדש לצילום

המחלקה לצילום בבצלאל תעניק פרס חדש. הפרס יוענק לאמן מקומי או בינלאומי שעבודתו משקפת רגישות להקשרים לוקאליים. הפרס שיוענק מדי שנה נועד לקדם, להרחיב ולתמוך בעשייה מקורית בשדה הצילום וליצור דיאלוג ער ועדכני בין המחלקה לצילום בצלאל לבין יוצרים פעילים בתחום. סכום הפרס הוא 12,000 ₪. הזוכה יציג/תציג תערוכת יחיד בגלריה לצילום בצלאל בשנה"ל העוקבת למתן הפרס. […]

המחלקה לצילום בבצלאל תעניק פרס חדש. הפרס יוענק לאמן מקומי או בינלאומי שעבודתו משקפת רגישות להקשרים לוקאליים.

הפרס שיוענק מדי שנה נועד לקדם, להרחיב ולתמוך בעשייה מקורית בשדה הצילום וליצור דיאלוג ער ועדכני בין המחלקה לצילום בצלאל לבין יוצרים פעילים בתחום. סכום הפרס הוא 12,000 ₪. הזוכה יציג/תציג תערוכת יחיד בגלריה לצילום בצלאל בשנה"ל העוקבת למתן הפרס.

תנאי סף להגשה:

רשאים להגיש מועמדות לפרס אמנים/יות, אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת, ובכלל זה הציגו לפחות תערוכת יחיד אחת שלא במסגרת בית הספר וחמש תערוכות קבוצתיות. הגשות שלא יעמדו בתנאי סף זה, לא ייבחנו. אין מגבלת גיל להגשת מועמדות. הפרס איננו מיועד לבוגרי בצלאל בלבד.

הגשה:

 • ההגשה תעשה על גבי מסמך PDF אחד, שמשקלו אינו עולה על 5 מגה בייט ושישלח לכתובת: [email protected]
 • אין להגיש עבודות מקוריות, חומרים תלת ממדיים או תיקי עבודות מודפסים.
 • ההגשה לפרס תכלול קורות חיים, ובהן פירוט בארבע קטגוריות בלבד: השכלה אקדמית, תערוכות יחיד, תערוכות קבוצתיות ופרסומים.
 • ההגשה לפרס תכלול הצעה לתערוכת יחיד (קונספט, רציונל, פירוט הפקה) בגלריה לצילום בצלאל. ניתן להגיש פרויקט קיים ובלבד שלא הוצג בארץ. ההצעה לא תעלה על 1000 מילים.
 • ההגשה לפרס תכלול תיק עבודות דיגיטלי, שאורכו לא יעלה על 10 עמודים.
 • הטקסטים יוגשו בעברית, ערבית או אנגלית.
 • לא יתקבלו הגשות מטעם מוסד אמנות / לימוד כלשהו.
 • כל מועמד רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
 • לא יתקבלו הגשות החתומות על ידי יותר ממועמד אחד (כפרויקט זוגי או קבוצתי).
 • יש לרכז את קורות החיים, ההצעה לתערוכה ותיק העבודות על גבי מסמך אחד בפורמט PDF בלבד.

מועדי הגשה והכרזה על הזוכה:

מועד אחרון להגשה: 23.6.2015

מועד ההכרזה על הזוכה: 23.7.2015

ועדת שיפוט:

 • יו"ר הוועדה לפיתוח המחלקה לצילום ימנה שלושה שופטים לכהן כוועדת שיפוט לבחירת המועמדים לזכייה בפרס.
 • הרכב ועדת השופטים יכלול נציג מטעם הוועדה לפיתוח המחלקה לצילום בצלאל ושני חברים נוספים העוסקים בעבודתם בשפת הצילום. יו"ר הוועדה לפיתוח המחלקה לצילום ינכח בבחירה במעמד של משקיף מטעם המחלקה.
 • החלטת השופטים תתקבל ברוב קולות והיא אינה ניתנת לערעור. השופטים ינמקו את בחירתם בכתב.
 • מרצים המלמדים באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל אינם רשאים להגיש מועמדות.
 • שמות חברי ועדת השיפוט יפורסמו עם ההכרזה על הזוכה.
 • חברי הוועדה לפיתוח המחלקה לצילום בצלאל 2016-2015: יעל ברתנא, נטלי כהן, עברי לידר, אווי מושר, רבקה סקר, עדנה פאסט ועמוס שוקן.

תערוכת יחיד:

 • הגשת המועמדות מהווה הסכמה אוטומטית לפרסום שם הזוכה, להצגת התערוכה לפי הסטנדרט המקובל במחלקה לצילום ולשיתוף פעולה מלא בהקמת התערוכה והצגתה ובפרסום הפרס והתערוכה.
 • בנוסף למענק הכספי, המחלקה לצילום בצלאל תעניק עזרה מסוימת להפקת התערוכה במידת הצורך (הדפסות, ציוד אורקולי ופרסום).
 • הפרס יינתן בתחילת השנה האקדמית, במועד פתיחת התערוכה בגלריה לצילום בצלאל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *