5

"I Love Ikooki" | דביר כהן-קידר | גלריה אלפרד, סמטת שלוש 5, תל-אביב | אוצר: שרון תובל | פתיחה: חמישי 16.10.14, ב-20:00 | נעילה: 14.11.14 | התערוכה מלווה בקטלוג ובהשקה של אתר האינטרנט של האמן

העבודות המוצגות בתערוכה, שכולן מן השנים האחרונות, עושות שימוש במדיות רבות: מציורי שמן גדולים, רישומי דיו קטנים, עבודות אנימציה ופיסול. כמו כן לראשונה יציג כהן-קידר עבודת אמנות שהיא אפליקציית אייפון ואייפד, שניתן לראות לאחר הורדתה בחינם על-ידי סריקת QR קוד שנמצא בתערוכה. כך הופך מכשיר האייפון לחלק מחלל התצוגה. כהן-קידר מתחקה אחר עולם מיתולוגי שבו הגיבורה איקוקי (Ikooki) היא הקודקוד לשילוש פסיכואנליטי מרתק. התערוכה מציפה את יחסיהם של שלוש דמויות: פנדה, איקוקי וחבר שלה (Her Friend), תוך כדי תנועה חוזרת של עליות ומורדות בין המודע ללא-מודע, בין הגלוי לנסתר, בין האמת לשקר ובין מקור להעתק. פנדה הוא האל הבורא, הלא-מודע הנפשי, וכל דמות מהווה עלייה ברמה אל המודע. זהו סיפור ללא סיפור, נארטיב מעגלי המאפשר קיום בו זמני של כל הדיאדות האפשריות. הדמויות של כהן-קידר מושפעות מן הקומיקס, המנגה וסרטי האנימציה היפניים.

"I Love Ikooki" | דביר כהן-קידר | גלריה אלפרד, סמטת שלוש 5, תל-אביב | אוצר: שרון תובל | פתיחה: חמישי 16.10.14, ב-20:00 | נעילה: 14.11.14 | התערוכה מלווה בקטלוג ובהשקה של אתר האינטרנט של האמן העבודות המוצגות בתערוכה, שכולן מן השנים האחרונות, עושות שימוש במדיות רבות: מציורי שמן גדולים, רישומי דיו קטנים, עבודות אנימציה ופיסול. כמו כן לראשונה יציג כהן-קידר עבודת אמנות שהיא אפליקציית אייפון ואייפד, שניתן לראות לאחר הורדתה בחינם על-ידי סריקת QR קוד שנמצא בתערוכה. כך הופך מכשיר האייפון לחלק מחלל התצוגה. כהן-קידר מתחקה אחר עולם מיתולוגי שבו הגיבורה איקוקי (Ikooki) היא הקודקוד לשילוש פסיכואנליטי מרתק. התערוכה מציפה את יחסיהם של שלוש דמויות: פנדה, איקוקי וחבר שלה (Her Friend), תוך כדי תנועה חוזרת של עליות ומורדות בין המודע ללא-מודע, בין הגלוי לנסתר, בין האמת לשקר ובין מקור להעתק. פנדה הוא האל הבורא, הלא-מודע הנפשי, וכל דמות מהווה עלייה ברמה אל המודע. זהו סיפור ללא סיפור, נארטיב מעגלי המאפשר קיום בו זמני של כל הדיאדות האפשריות. הדמויות של כהן-קידר מושפעות מן הקומיקס, המנגה וסרטי האנימציה היפניים.

"I Love Ikooki" | דביר כהן-קידר | גלריה אלפרד, סמטת שלוש 5, תל-אביב | אוצר: שרון תובל | פתיחה: חמישי 16.10.14, ב-20:00 | נעילה: 14.11.14 | התערוכה מלווה בקטלוג ובהשקה של אתר האינטרנט של האמן

העבודות המוצגות בתערוכה, שכולן מן השנים האחרונות, עושות שימוש במדיות רבות: מציורי שמן גדולים, רישומי דיו קטנים, עבודות אנימציה ופיסול. כמו כן לראשונה יציג כהן-קידר עבודת אמנות שהיא אפליקציית אייפון ואייפד, שניתן לראות לאחר הורדתה בחינם על-ידי סריקת QR קוד שנמצא בתערוכה. כך הופך מכשיר האייפון לחלק מחלל התצוגה. כהן-קידר מתחקה אחר עולם מיתולוגי שבו הגיבורה איקוקי (Ikooki) היא הקודקוד לשילוש פסיכואנליטי מרתק. התערוכה מציפה את יחסיהם של שלוש דמויות: פנדה, איקוקי וחבר שלה (Her Friend), תוך כדי תנועה חוזרת של עליות ומורדות בין המודע ללא-מודע, בין הגלוי לנסתר, בין האמת לשקר ובין מקור להעתק. פנדה הוא האל הבורא, הלא-מודע הנפשי, וכל דמות מהווה עלייה ברמה אל המודע. זהו סיפור ללא סיפור, נארטיב מעגלי המאפשר קיום בו זמני של כל הדיאדות האפשריות. הדמויות של כהן-קידר מושפעות מן הקומיקס, המנגה וסרטי האנימציה היפניים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *