1orenfisher-meshuna

אורן פישר, רישום, מתוך "פופא", תערוכה קבוצתית חדשה בגלריה משונע

pupa הוא גולם של חרק, בובה בלטינית, עצם מונפש ללא רוח חיים, והוא מזכיר כי הגדרות של זהות, שייכות ואחרות הן נזילות ועלולות ליצור חוויה מאיימת באמצעות הדרכים שבהן סיפורים נוצרים, מתפרקים או קמים על יוצריהם. השימוש בנייר כחומר גלם עיקרי משמש את האמנים ליצירת עבודות כמעט גולמיות החושפות עירוב של סיפורים לא גמורים, הנעים ממצבים יומיומיים של ניכור, קונפליקטים, לעיתים על גבול האלימות בסביבה הביתית והמשפחתית אל החוץ ואל המלחמות.
פתיחה: 2.10.14, ב-20:00. נעילה: 1.11.14.
אוצרת: ד"ר טלי גרגיר.
משונע, רח' הרצל 112, תל-אביב.

אורן פישר, רישום, מתוך "פופא", תערוכה קבוצתית חדשה בגלריה משונע pupa הוא גולם של חרק, בובה בלטינית, עצם מונפש ללא רוח חיים, והוא מזכיר כי הגדרות של זהות, שייכות ואחרות הן נזילות ועלולות ליצור חוויה מאיימת באמצעות הדרכים שבהן סיפורים נוצרים, מתפרקים או קמים על יוצריהם. השימוש בנייר כחומר גלם עיקרי משמש את האמנים ליצירת עבודות כמעט גולמיות החושפות עירוב של סיפורים לא גמורים, הנעים ממצבים יומיומיים של ניכור, קונפליקטים, לעיתים על גבול האלימות בסביבה הביתית והמשפחתית אל החוץ ואל המלחמות. פתיחה: 2.10.14, ב-20:00. נעילה: 1.11.14. אוצרת: ד"ר טלי גרגיר. משונע, רח' הרצל 112, תל-אביב.

אורן פישר, רישום, מתוך "פופא", תערוכה קבוצתית חדשה בגלריה משונע

pupa הוא גולם של חרק, בובה בלטינית, עצם מונפש ללא רוח חיים, והוא מזכיר כי הגדרות של זהות, שייכות ואחרות הן נזילות ועלולות ליצור חוויה מאיימת באמצעות הדרכים שבהן סיפורים נוצרים, מתפרקים או קמים על יוצריהם. השימוש בנייר כחומר גלם עיקרי משמש את האמנים ליצירת עבודות כמעט גולמיות החושפות עירוב של סיפורים לא גמורים, הנעים ממצבים יומיומיים של ניכור, קונפליקטים, לעיתים על גבול האלימות בסביבה הביתית והמשפחתית אל החוץ ואל המלחמות.
פתיחה: 2.10.14, ב-20:00. נעילה: 1.11.14.
אוצרת: ד"ר טלי גרגיר.
משונע, רח' הרצל 112, תל-אביב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *