קול קורא לשני פרויקטים בבצלאל

הודעת קול קורא לפרסום מאמרים אקדמיים, מסות ותערוכות וירטואליות בנושאים "קונפליקט: אנטגוניזם ויצירה", ו"האלביתי – פסיכואנליזה ותרבות". דד-ליין להגשת חומרים לגיליון מספר 26 של הפרוטוקולים של היסטוריה ותיאוריה בנושא קונפליקט: ה10.8.2012. כתב-העת מקבל חומרים בעברית או/ו באנגלית. במרכז גיליון מס' 26, חורף 2012, של כתב-העת היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים – "קונפליקט: אנטגוניזם ויצירה", עומד מושג העל […]

הודעת קול קורא לפרסום מאמרים אקדמיים, מסות ותערוכות וירטואליות בנושאים "קונפליקט: אנטגוניזם ויצירה", ו"האלביתי – פסיכואנליזה ותרבות". דד-ליין להגשת חומרים לגיליון מספר 26 של הפרוטוקולים של היסטוריה ותיאוריה בנושא קונפליקט: ה10.8.2012. כתב-העת מקבל חומרים בעברית או/ו באנגלית.

במרכז גיליון מס' 26, חורף 2012, של כתב-העת היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים – "קונפליקט: אנטגוניזם ויצירה", עומד מושג העל "קונפליקט" אשר מצוי בלב המסורת המערבית של חשיבה תיאורטית-פילוסופית. העיסוק בקונפליקט כמודל רעיוני מבקש לאתר, לבחון ולדון במתחים, בתהליכים ובמצבים המגדירים, מעצבים ומכילים את האמנות והיצירה התרבותית, וזאת ביחס לחברתי, לפוליטי, להיסטורי וליומיומי. עיסוק מסוג זה יכול להציף, בבהירות מיוחדת במינה, את מערך היחסים המורכבים אשר מקשרים אובייקטים, שדות שיח ותופעות אמנותיות ותרבותיות למקום, לזמן ולמחשבה; להסביר ולבאר תהליכי יצירה ופרשנות; להגדיר או/ו לפרק משהו מן המכלול תיאוריה/פרקטיקה; ולהאיר את המתח בין אמנות לבין הרגישות והגמישות המתגלמים ביחסים דיאלוגים וב"מגעים ז'אנרים" . כמובן שבהתייחס לגורמים אלו יש לעיסוק בנושא זה חשיבות רבה בשיח האינטלקטואלי הישראלי אשר, בהיותו מושתת על הווית המקום והתקופה ידועת השסעים, ההתנגשויות והמאבקים, מאופיין בעצמו במידה לא מבוטלת של 'קונפליקטואליות'.  אנו שמחים בזאת להזמין את קהל החוקרים, ההוגים, היוצרים והאמנים להציע מאמרים אקדמיים, כתבי-יד הגותיים-ביקורתיים, תיקי עבודות ותערוכות וירטואליות של יצירות מקור, לפרסום בגיליון זה.

מבחר נושאים לעיון

·         זהות, זיכרון, טריטוריה  ומקום
·         ארכיטקטורה של שימור ושינוי: אסטרטגיות והטרוטופיות
·         מודלים אנטגוניסטים בין המקומי לגלובאלי
·         אמנות ורה-אמנות
·         פרפורמטיביות, מחאה ושפת רחוב
·         השיח הרדיקלי בפילוסופיה הקונטיננטלית
·         קונפליקט כסוגיה אסתטית: בין אידיאולוגיה לדיאלקטיקה
·         עיצוב: דימויים, פיקציות וריאליזם בתרבות החזותית
·         סכסוכים: צילום , קולנוע וקולנוע-דוקומנטרי
·         הקונפליקט כבעיה בתיאוריה הביקורתית: פוסט-סטרוקטורליזם, ריאליזם ומינימליזם
·         הקונפליקט כבעיה היסטוריוגרפית: בין מודרניזם לפוסט-מודרניזם / היסטוריונים חדשים וישנים / מטה-נרטיבים, עובדות וטענות "אמת"
·         פוסט-קולוניאליזם, כיבוש ו"כור ההיתוך": הדרה, זהות וחיי היום-יום
·         אוטופיה ודיסטופיה בשיח הציבורי
·         מיניות ומינניות

— לקבלת הנחיות בדבר הגשת חומרים, פורמט וסגנון יש ליצור קשר עם רכז מערכת כתב-העת באימייל: [email protected].

הודעת קול קורא לפרסום מאמרים אקדמיים, מסות ותערוכות וירטואליות בגיליון מס' 27 – האלביתי: פסיכואנליזה, אמנות ותרבות. דד-ליין להגשת חומרים: ה1.11.2012. כתב-העת מקבל חומרים בעברית או/ו באנגלית.

מסתו של זיגמונד פרויד "האלביתי" ("Das Unheimliche"), התפרסמה לראשונה בשנת 1919, זמן קצר אחרי תום המלחמה הגדולה ושנה לפני פרסום מסתו הרדיקלית אודות התנטוס – יצר המוות – ב"מעבר לעקרון העונג". שתי המסות משלימות ומגבות זו את זו מבחינה תיאורטית ומתארות יחדיו בעגמומיות מה את הביוגרפיה הנפשית של האדם המודרני ואת אי-יכולתו להיחלץ מהטראומטי ומהנורא. ב"האלביתי" פרויד מתחקה אחר תחושה ששקועה כולה במילה הגרמנית "unheimlich" (כתואר השם, וכשם עצם: Das Unheimliche). זו תחושה שהשפה הגרמנית יודעת לבטא באופן כה אינטימי בינה לבין דובריה עד שזר לא יבין זאת, התחושה של עצם הזרות השורה בתוך האינטימי עצמו, של צמרמורת ואי-נוחות במפגש עם הביתי שהוא בה בעת מסתורי וכמוס, גם מאיים וגם מפתה.
פרויד מפרש את מושג האלביתי קודם כול מתוך תגובה לקריאת המאמר הקצר "לעניין הפסיכולוגיה של האלביתי" פרי עטו של הפסיכיאטר-נוירולוג ארנסט ינטש שהתפרסם בשנת 1906. תגובתו של פרויד מתרכזת במיוחד בתזה המרכזית של ינטש לפיה האלביתי נובע מתחושת "אי-וודאות אינטלקטואלית". תחושה זו בולטת במיוחד במפגש עם דימויים או יצורי כלאיים שממזגים בין החי לדומם, בין האנושי לחייתי, בין האנושי לטכנולוגי ועוד. במאמרו ינטש טוען שדוגמה בולטת לכך ניתן למצוא אצל אחד מגדולי הרומנטיקה הגרמנית המאוחרת, א.ת.א. הופמן (1776-1822). פרויד מניח שינטש התכוון במיוחד לסיפורו של הופמן "איש החול", בשל המופע של הבובה הממוכנת – אולימפיה – בה הגיבור האומלל של הסיפור, נתנאל, מתאהב באופן קיצוני והרסני, כאנטי-פיגמליון מודרני. ואולם, פרויד מציע עמדה שונה מזו של ינטש, גם אם למעשה לא מתנתק לחלוטין מהתזה הינטשית שרודפת אותו באופן אלביתי. באופן זה, היצירה מזכירה גם לנו את הקרבה של עבודתו של פרויד למקורותיה הספרותיים והתרבותיים ברומנטיקה הגרמנית המאוחרת, עם כל הדגשיה על האימה שבנשגב ועל הממד הנסתר בטבע האדם.

מסתו של פרויד נפלטה כביכול אל העולם מתוך מצוקת המחבר לאחר המאורעות הטרגיים של המלחמה, כפסולת משנים קודמות של העבודה ההגותית והקלינית, כאוסף מילים פתלתל אודות חוויה זרה ומעיקה. ואמנם, גם אם פרויד התמיד בהלך הרוח הקודר של המסה אודות שלטונו של תנטוס בחיים האנושיים, הוא לא התייחס למושג בהמשך עבודתו. אלא שדומה שמסה זו שרדה את עשרות השנים שחלפו, מקומה לא נשחק, ואף נהפוך הוא: כעת היא נתפסת כאחד הטקסטים המכוננים והמשפיעים ביותר בתחומי ביקורת האמנות והתרבות והפילוסופיה הקונטיננטלית.
המאוימות של האלביתי נוכחת בתרבות החזותית כבר ביצירותיו של הירונימוס בוש משלהי המאה ה-15 וראשית המאה ה-16, דרך אלו של סלבדור דאלי הסוריאליסט, ועד לעבודות פוסטמודרניות המשחקות ללא הרף עם מוטיב הלימינליות של הבובה-אדם. אכן, הבובה תופסת מקום חשוב בתרבות העכשווית, כפי שעולה ממאמרו של המדען היפני מאשהירו מורי (Masahiro Mori) על ה"עמק האלביתי" (Uncanny Valley), לצד עבודות אמנות שונות ומבעיתות, שרבות נעשו ביפן, הכוללות הכלאות בין חי ודומם, אנושי ומלאכותי. יתר על כן, חשיבות המושג עלתה בעשור האחרון דרך תערוכות אמנות שהוקדשו לנושא, ביניהן האלביתי במוזיאון טייט ליברפול (Tate Liverpool) בשנת 2004, או בתערוכה Unsettling Freudian Art שהוצגה בגלריית Leeds Met בשנת 2008.
היבטיו השונים של מושג רחב זה, ובייחוד אלה הנוגעים בתרבות חזותית, הם העומדים במוקדו של גיליון 27 של כתב-העת המקוון היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים – האלביתי: פסיכואנליזה, אמנות ותרבות. אנו שמחים בזאת להזמין את קהל החוקרים, ההוגים, היוצרים והאמנים להציע מאמרים אקדמיים, כתבי-יד הגותיים-ביקורתיים, תיקי עבודות ותערוכות וירטואליות של יצירות מקור, לפרסום בגיליון זה.

מבחר נושאים לעיון
·         מושג האלביתי במאמריהם של פרויד ושל ינטש
·         רלוונטיות המושג להבנת תופעות תרבותיות ואמנותיות מודרניות ופרה-מודרניות
·         שאלת היחס בין השיח הפסיכואנליטי לשדה של חקר האמנות
·         האלביתי בצילום ובקולנוע
·         מוטיב הבובה המכנית והמנקין בתרבות החזותית
·         הפוסט-הומני: חידושים טכנולוגיים והגוף האנושי
·         מוטיב הכפיל בתרבות ובספרות
·         הכלאות ויצורי כלאיים באמנות עכשווית
·         ייצוגים אמביוולנטיים של נושא הבית באמנות
·         שאלת היחס בין האלביתי לנשיות בשיח הפמיניסטי, הפסיכואנליטי והאמנותי
— לקבלת הנחיות בדבר הגשת חומרים, פורמט וסגנון יש ליצור קשר עם רכז מערכת כתב-העת באימייל: [email protected].

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *