רונה יפמן

  • עבודות של אמנים ישראלים עכשוויים נרכשו עבור אוספי מוזיאון תל אביב לאמנות

    חברי קבוצת הרכישה של מוזיאון תל אביב לאמנות רכשו 15 עבודות של אמניות ואמנים ישראלים עכשוויים עבור אוספי האמנות של המוזיאון במסגרת פעילות הקבוצה ב־2020

  • לחוות כאב באופן מבוקר

    בתערוכה שמתייחסת לתרבות הקעקועים ממשיכה רונה יפמן להתבונן בפרסונות הפועלות בתחושת דיכוי, ומגלות אנושיות שמתעלה מעבר להגדרות החברתיות.

  • סלון סתם

    בהפוך על הפוך, ניתן היה לקרוא את התערוכה הקבוצתית "סלון" המוצגת בביתן הלנה רובינשטיין כביקורת על מצבו של הצילום בימינו – על הרוויה שבו ועל פעילותו תחת מטריית תיאוריות ביקורתיות היכולות להציע קריאה חדשה המרחיבה את נקודות המבט מחד, או להפוך לסד מנייריסטי וכובל הפועל במסגרת משוואה שמשתניה ידועים מראש מאידך גיסא. אולם על מנת […]