עדינה קמיאן קשדן

  • כצאן לצבע

    התערוכה "צבע פראי" במוזיאון ישראל מציגה מבחר עבודות חשובות ומעניינות אך מוגשת לצופה בצורה פשטנית וחנפנית.

  • "השאלה הפשוטה של להיות או לחדול"

    "כשאני נכנסת לחנות בגדים יש בדים שאני מיד חייבת לגעת בהם, ויש בגדים שאזיז דרך הקולב רק כדי לא לגעת בהם. בתצלומים חשוב לי לייצג נאמנה את פני השטח ולהעביר איתם את הנחשקות או הצמרור שהם יוצרים". שיחה בין עינת עריף-גלנטי לעדינה קמיאן-קשדן.