סשה סרבר

  • באין ציפור שיר

    בכמה עבודות בתערוכת זוכי פרס שרת התרבות במוזיאון ת״א, בולט מבט ציני ובו בזמן משתוקק החוצה, וחיפוש אחר שורשים אלטרנטיביים.

  • מחשבה אישית של אמן מהגר על קשיי קליטה

    "התלמיד פה לומד לעבוד עם עולם הדימויים ולגייס יכולות טכניות ואינטואיטיביות כדי לתמוך בדימויים. הוא חי את הדימויים האלה, הם והוא חלק מהמקום, הוא משתמש מלכתחילה בדימויים מזוהים ב'ספריית הדימויים' הקולקטיבית. האמן המהגר לא יודע ולא יכול לשלוף דימוי מאותה ספרייה".