מועצת המוזיאונים

  • שיעור מורשת

    במועצת המוזיאונים מתלבטים האם התנהלות מוזיאון ת"א מספקת עילא לדיון בעתידו. לנוחות חברי וחברות המועצה, מצורפת רשימה חלקית של מחדלים הראויים לכל הפחות לעיון.