מוזיאון ארצות המקרא

  • מנכ"לית חדשה למוזיאון ארצות המקרא ירושלים

    המנכ״לית החדשה של מוזיאון ארצות המקרא ירושלים היא ד״ר ריסה לויט. ד״ר לויט מגיעה למוזיאון מסן דייגו, קליפורניה, היכן ששימשה פרופסורית וראשת המחלקה למדע הדתות והמחלקה ללימודים קלאסיים ומדעי הרוח באוניברסיטת המדינה בסן דייגו (SDSU).

  • למוזיאון ארכיאולוגיה נכנסת תערוכת אמנות

    "בתערוכה הזו המוזיאון מכפיל את רמת הקושי של המשחק: לא רק שעלינו למצוא את החוט המקשר בין הגלריות, עלינו גם למצוא את האמנות המוטמנת בהן. חפירת המשמעות מתוך הרקע היא דימוי שנכון הן לאמנות והן לארכיאולוגיה, והוא יוצר חיבור יפה בין משל לנמשל וכך מחיה את כלל המוצגים של המוזיאון". ידידיה גזבר על התערוכה "חפירות" במוזיאון ארצות המקרא

  • יונית קולב מונתה למנכ"לית מוזיאון ארצות המקרא ירושלים

    הוועד המנהל של מוזיאון ארצות המקרא בירושלים אישר פה אחד את המלצת ועדת האיתור למנות את  יונית קולב רזניצקי למנכ"לית המוזיאון במקומה של אמנדה וייס