אמנות דיגיטלית

  • המלצת השבוע: Hello World

    התערוכה “Hello World” בגלריה ברוורמן מבקשת לבחון את ההטיה המגדרית שמאפיינת את העוזרות הדיגיטליות הנשיות, ועושה זאת בהצלחה שלא מאפיינת בד״כ תערוכות קבוצתיות שעוסקות בנושא אקטואלי מורכב ומוצגות בגלריה מסחרית

  • המסע האבוד בעקבות התמונה הגדולה

    ליליאנה פרבר יוצרת עבודות דיגיטליות מרובות נתונים, הממחישות כי סיפור אינו מורכב רק ממה שיש ונמצא; מה שאיננו, שנמחק או נעלם עם הזמן או בפעולה מכוונת, נוכח באותה מידה.