קול קורא לעיצוב כרזה ממלכתית בנושא "כולנו עם- ולעולם" תשפ"ג

לכבוד שבוע התפוצות, אנו מכריזים על תחרות לעיצוב כרזות שיביאו לידי ביטוי את, את הערבות ההדדית בין קהילות והקשר האיתן עם מדינת ישראל.

קול קורא לעיצוב כרזה ממלכתית בנושא "כולנו עם- ולעולם" תשפ"ג

"כולנו עם – ולעולם"

רקע

ממשלת ישראל והקהילות היהודיות בתפוצות נושאות באחריות משותפת לעתידו, המשכיותו ושגשוגו של העם היהודי. קיומן של קהילות יהודיות ברחבי העולם תלוי במערכת יחסים מקיפה ובעלת עומק בין מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות ובדיאלוג מתמשך, משמעותי ופורה ביניהן.

אירוע השיא השנתי של העשייה בתחום הנו שבוע התפוצות, המצוין מכח שתי החלטות ממשלה בנושא ואשר יתקיים בין ה19.3- 23.3.

מטרת שבוע התפוצות היא לחשוף בפני חלקים רחבים וגדולים בציבור הישראלי, את הקהילות היהודיות בתפוצות ואת זיקתן לישראל, כמו גם את מחויבות הממשלה והחברה הישראלית לקידום קשר חם ורציף בין קהילת היהודים המשגשגת בעולם, לזו הנמצאת כאן בישראל.

לכבוד שבוע התפוצות, אנו מכריזים על תחרות לעיצוב כרזות שיביאו לידי ביטוי את, את הערבות ההדדית בין קהילות והקשר האיתן עם מדינת ישראל.

15 הכרזות שיבחרו לשלב הסופי, יוצגו בשבוע התפוצות במסגרת אירוע מרכזי ובמוסדות לאומיים. בנוסף, הכרזות שיזכו במקום הראשון והשני ישמשו את מינהלת עמ"י (מיזם משותף למשרד התפוצות ועמותת גשר מפעלים חינוכיים),, בהתאם לשיקול דעתה, במסגרת פעילות שבוע התפוצות שיתקיים בשנה הבאה (תשפ"ד). זכויות היוצרים בהצעות הנבחרות יועברו לידי משרד התפוצות, בתמורה לסכום הפרס ובכפוף לחתימה על כתב התחייבות והעברת זכויות יוצרים.

מי רשאי לגשת לתחרות?

 • מעצבות ומעצבים בוגרי המוסדות האקדמיים
 • סטודנטים וסטודנטיות בשנת הלימודים האחרונה
 • אמנים ואמניות שהציגו בשלוש תערוכות קבוצתיות בחמש השנים האחרונות.

מרכיבי הכרזה

 • על המשתתף להביא את נושא התחרות לידי ביטוי באופן מרכזי בכרזה.
 • על הכיתוב "כולנו עם ולעולם"  להופיע על גבי הכרזה.
 • הכרזה המוצעת תיעשה באופן שלא יפגע בקהלים ובמגזרים בארץ ומחוצה לה.
 • הכרזה תישא אופי ממלכתי ומכובד.

הצעה אשר לא תכלול את הנדרש בסעיפים לעיל, תיפסל על הסף.

אופן הגשת ההצעה- הכרזה

 • על המציע להגיש את המסמכים הבאים באמצעות טופס המקוון (מטה):
 • כל הכרזות יוגשו כקובץ סגור ומוכן לדפוס – ברזולוציה המיועדת לגודל של 100/70 -באופן ניצב.
 • הסבר קצר בהיקף של עד עמוד המציג את הרעיון הניצב בבסיס ההצעה
 • אישור אודות לימודים / ניסיון רלוונטי.
 • כרזות שלא יגיעו באופן המאפשר הדפסתן לשלב השיפוט הסופי לא יוצגו.

הליך הבחירה

שלב ראשון בדיקת שלמות ההצעות בהתאם ל סעיפים 3 ו-4 לעיל. הצעה חסרה ו/או הצעה שאינה עומדת בדרישות ובתנאי ההגשה תיפסל, ולא תעבור לשלב הבחינה הבא. למועמדים אשר הצעותיהם תיפסלנה תישלח הודעה. לאחר השלמת שלב הבחירה הראשון תיבחנה ההצעות על ידי ועדת השיפוט באופן אנונימי.

שלב שני ההצעות שעמדו בדרישות השלב הראשון יועברו לבחינה אנונימית בידי ועדת השיפוט אשר תבחר עד 15 כרזות שיוצגו בשבוע התפוצות במסגרת האירוע המרכזי ובמוסדות לאומיים.

 

לוחות זמנים

התאריך האחרון להגשת ההצעות נקבע ליום 9.3.2023 עד לשעה 15:00 כרזות שיוגשו לאחר מועד זה יפסלו.

הליך הבחירה צפוי להתקיים במהלך חודש מרץ 2023.

יובהר, כי יתכנו שינויים בלוחות הזמנים שצוינו לעיל, בהתאם לשיקול דעתה בלעדי של ועדת השיפוט.

הפרס

בסיום הליך הבחירה, במהלך חודש מרץ 2023, במסגרת "שבוע התפוצות",  יערך טקס חגיגי במסגרתו יוענקו הפרסים לזוכים (מקומות ראשון ושני וכן יוצגו 15 הכרזות שהגיעו לשלב הסופי) כמפורט להלן:

המציע שהצעתו תזכה במקום הראשון יקבל פרס כספי בסך 5,000 ₪.

המציע שהצעתו תזכה במקום השני יקבל פרס כספי בסך 2,000 ₪.

הערות

לא תתקבלנה פניות לועדת השיפוט במהלך הליך הבחירה לצורך קידום הצעה ו/או כרזה או לשוחח עמם בנושא ההליך.

משרד התפוצות ומנהלת עמ"י אינם מתחייבים לעשות שימוש בהצעה הזוכה ולמציע לא יהיו כל טענות בעניין זה.

מידע נוסף אודות פעילות שבוע התפוצות ניתן למצוא בקישור.

יובהר, כי יתכנו שינויים בלוחות הזמנים שצוינו לעיל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יוזמי התחרות.

אשת הקשר לצורך פניות ובירורים

 אוצרת התערוכה, מיכל קרסני [email protected]

לינק למודעה:   file:///C:/Users/micha/Downloads/competition%20D%20(1)%20(2).pdf

לינק לטופס הגשה: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecOeMcCrSC6V3izTzvu-Dki_jv_NjnVs2EQH-r2_n2P7s8LA/viewform

לינק לטופס הסדר זכויות:  https://drive.google.com/file/d/1jMzoo2ZQsJXfezV3Bofiv1HaEjyMEjTf/view

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *