קול קורא לקבוצת מחקר: אמנות נשים מקומית, פמיניזם ומגדר – מבט רוחב  

קבוצת המחקר אמנות נשים מקומית, פמיניזם ומגדר – מבט רוחב, שמה לעצמה למטרה לעודד מחקר מגוון, רענן ואינטרדיסציפלינרי אודות התרומה והתנאים התרבותיים הספציפיים של אמניות נשים ואמנות פמיניסטית מקומית,  מתחילת המאה העשרים ועד היום

 

קול קורא לקבוצת מחקר לחוקרות בשלבים המוקדמים של הקריירה האקדמית

אמנות נשים מקומית, פמיניזם ומגדר – מבט רוחב

 

קבוצת המחקר אמנות נשים מקומית, פמיניזם ומגדר – מבט רוחב, שמה לעצמה למטרה לעודד מחקר מגוון, רענן ואינטרדיסציפלינרי אודות התרומה והתנאים התרבותיים הספציפיים של אמניות נשים ואמנות פמיניסטית מקומית,  מתחילת המאה העשרים ועד היום.  קבוצה זו קמה כדי לעודד חוקרות המצויות בתחילת הקריירהבאקדמיה ולהעניק להן מסגרת תומכת של שיח ושיתוף מפרה המבוסס על הדדיות ושיתוף פעולה.

שדה האמנות המקומי הוא בעל מורכבות פוליטית הכרוכה בגיאוגרפיה התרבותית אליה הוא משתייך, כשסוגיותכמו לאום, מעמד, אתניות וד ת משפיעו ת על התכנים האמנו תיי ם, ועל היחס בין המבע האישי והמדיום האמנותי, כמו גם על אפשרויות מחקר ותצוגה.  בעשור האחרון מתפתח שיח מחקרי אודות נשים אמניות הפועלות במרחב מתוך מודעות מגדרי ת וכן על סוגיות מגדריות במרחב האמנו ת. קבוצת המחקר תבקש להצטרף למגמה זו ולבחון את הקשר שבין החזותי למגדרי באופן ביקורתי. הקבוצה תעסוק  בתיאוריה ובפרקטיקה של השיח החזותי על היבטיו השונים: אמנות נשים, אמנות על נשיות, תפקידי מגדר וכן אמ נות פמיניסטי ת.

לאיסוף וניתוח ידע ברמה המקומית חשיבות רבה, שכן המקרה הפרטי יאפשר בחינה של שאלות רחבות הנמצאות כיום בלב ליבו של השיח המחקרי העכשווי אודות אמנו ת נשי ם, נשיו ת, פמיניז ם, ומגדר. נרצה לעמוד על מערכת ההצטלבויות) intersectionality( הפרטיקולרית של נשים מקומיות ועל האופן בו מערכות דיכוי פועלות בשדה האמנות הממסדי, על המוזיאונים והאקדמיות המאכלסות אותו, כמו גם על פלטפורמות לסיקור וביקורת אמנו ת.

בנוסף, הגילויים האחרונים בדבר התנהלו ת פוגעני ת ב מספר בתי ספר מובילים לאמנות בארץ מחזקים את הצורךלבחון מחדש א ת ערכי האמנות באשר הם )בראשם סוגיית "החופש האמנותי"( , כמו גם את המבנה המערכתי והמוסדי אשר אפשר ניצול יחסי הכוח הטמונים במוסדות אלה והתנהגויות מגדריות דכאניו ת ב משך עשורים רבי ם, כמעט ללא הפרעה.

נשמח לקבל הצעות   מחוקרות  הבוחנות את  מקומו  של  השיח החזותי  המקומי  אודו ת  נשי ם,  נשיות וסוגיותמגדריו ת, מפרספקטיבות שונו ת. מחקרים אשר עוסקי ם בקשרי הגומלין של שדה מחקרי זה עם שדות ידע אחרי ם,כגון:  פילוסופיה  ואסתטיקה,  תיאוריה של  האמנות  ,תרבות חזותית  ,פסיכואנליזה  ,היסטוריה  ,לימודי ישראל והמזרח התיכון, סוציולוגיה, משפט ועו ד, כול ם יקודמו בברכה. הקבוצה תתחיל לפעול ביוני 2021 בכנס הארציהשלישי של העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישרא ל ותתנהל תח ת חסותה. במפגשים חודשיים שיתקיימובמוסדות אקדמיים מארחים ברחבי הארץ, נדון במחקרי ם של משתתפות הקבוצה ובסוגיות התיאורטיו ת העולותמה ם. במסגרת הפעילות אנו מתכננות הגשה לקרנות מחקר, שיתופי פעולה עם קבוצות משיקות מחו"ל, ארגוןכנסים ופרסום במסגרת משותפת. הקבוצה פתוחה לאמניות וחוקרות בשלבים מוקדמים של הקריירה האקדמי תמכל קשת התחומים במדעי הרוח והחברה, מתואר שני, עד 8 שנים מקבלת הדוקטורט .

לכל שאלה ולהצטרפות אנא שלחו תקציר קורות חיים, עד שלושה עמודים,  והצעה למחקר רלוונטי,  עד  500

  .15.5.2021 תאריך אחרון להגשה  [email protected] מילי ם, למייל

*המסמך מנוסח בלשון אשה, אך מתייחס באופן שווה לכל המגדרים .

פרופ' יעל גילעת

ד"ר טל דקל

ד"ר הדרה שפלן-קצב

ד"ר אלה קריגר

נועה אברון ברק

רוני רענן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *