John Burnside

  • קשר לשמש

                                                        יריד קרח \ ג'ון ברנסייד תרגום לעברית ברכבת לאשדוד: רועי צ'יקי ארד הקלישאה הישנה ההיא: כאילו הזמן עמד מלכת . ואנשים שחשבנו שאנחנו מכירים התקרבו בלאט מתוך הכפור . כדי […]