שלום עליכם

  • סקירת ספרות – מדור חדש

    מדור החדש שיתפרסם מדי שבועיים יציג בקצרה ספרים בתחומי האמנות והתרבות שראו אור לאחרונה. והפעם: על מופעי הטרור באמנות ובתרבות, על בודריאר והכלכלה של ימינו, ועל סיפורי תוהו של שלום עליכם.