קריט ווין אוונס

  • טעם נרכש

    מאחורי מסך העשן ואבק הכוכבים שאופפים את התערוכה "המגדל הבוער – עבודות מאוסף יגאל אהובי", בגלריה האוניברסיטאית, מתגלה תפזורת בינונית-פלוס שמבקשת להפוך את האקראיות לאג'נדה.