לאה תורן

  • טעון תיקון

    בתערוכה הקבוצתית "ירוק עד" המוצגת בבית אבי חי בירושלים, אפילו העבודות הפוליטיות במובהק נבלעות ומקבלות מבע לא רדיקלי.