כריסטופר מורלי

  • "הסחת דעת אלוהית"

    "פרנסוס על גלגלים" הוא ספר פמיניסטי משעשע המציג את "תרבות הספרים" – להבדיל מן ה"ספרות" – כעולם של קשרים אנושיים ועושר של רעיונות יצירתיים והזדמנויות.