ז'ק רנסיאר

  • כיצד לחלק אחד לשניים?

    ירושלים אינה אחד וכנראה שאפילו לא שניים, אלא ריבוי. הכרה דיאלקטית של ירושלים תתאפשר רק מתוך הכרה בפנים השונים שלה ובאופן בו הם שוללים זה את זה אך גם תלויים זה בזה.