ויק מוניס

  • מחווה של "אמנות"

    "ההכרה המהממת שמדובר בתערוכת-דמה מתבררת מרגע לרגע כפרקטלית: דמה של דמה של דמה, וממילא מיותר לטרוח על משמוע מחייב של הדמה הזה. נכון יותר להשתהות עליו כעל הצעה בעלת תוקף משל עצמה: שמועה על אמנות". ביקור עצבני בתערוכתו של ויק מוניס במוזיאון תל-אביב.

  • תמונות משום דבר

    ככל שהביקור בתערוכה של ויק מוניס מתארך, מתגבשת ההבנה מדוע בחר צוות המוזיאון שלא ללמד עליה סנגוריה. נדמה שגם מי שמחבבים אמנות שעוסקת בקסמים פשוטים למראה ומטמורפוזות צורניות, יתעייפו מהסיפור אחרי 2-3 עבודות.

  • גן הגרוטאות של פרויד המתוק

    "בתערוכתו של מוניס 'כל דבר' הופך להיות דבר-מה אחר, כשהדמיון בינו לבין ה'דבר' המקורי נעדר באופן שהופכו ל'שום דבר', ויחד עם זאת נוכח ומרכזי". מבט טיפולי על תערוכתו של ויק מוניס, "תמונות מכל דבר".