הוצאת זיקית

  • תעשייה כמפלט אינטלקטואלי

    הוצאת זיקית אינה קוראת תיגר רק על סוג הספרים, איכות התרגום או עיצוב הכריכות של ההוצאות גדולות, אלא גם על אופי תעשיית המו"לות הישראלית ועל הערך האנושי והתרבותי שנשכח מאחור במסגרת הקפיטליזציה של הספרות המקומית.

  • "זעקת ההיעדר אחר הצהריים"

    שפתו התמציתית והפואטית של תומס וולף בספרו "הנער האבוד", דוחסת מסע בזמן שמי יודע מה אורכו למשפטים קצרצרים הלוכדים את מהלכם המסנוור של זיכרונות ילדות מרצדים.

  • "הסחת דעת אלוהית"

    "פרנסוס על גלגלים" הוא ספר פמיניסטי משעשע המציג את "תרבות הספרים" – להבדיל מן ה"ספרות" – כעולם של קשרים אנושיים ועושר של רעיונות יצירתיים והזדמנויות.