הגלריה בכברי

  • כחמור ביד היוצר

    באמצעות החמור, שאינו זוכה ליחסי-ציבור ניאותים ומשמש אהבל מקומי, חושף אשרף פואח'רי את דעותיו, מחשבותיו, דמיונו וביקורתו.