הביאנלה בהרצליה

  • איזה יופי של צרות

    צדה האחד של ההצעה המוצגת בביאנלה לאמנות בהרצליה הוא אנינות בינלאומית, אינטליגנטית ומוקפדת. הצד השני הוא פורמליזם מעורפל וניתוק הגובל בחוסר רלוונטיות.

  • מקטעים ושיבושים בביאנלה בהרצליה

    כותרת הביאנלה הקרובה בהרצליה, שאוצר אורי דסאו, היא "המכה השנייה": שם הלקוח מתורת האסטרטגיה, ובא לציין מצבים אמנותיים שניתנים להגדרה כתגובות, חזרות ועיבודים, אולם גם כעדויות, מקטעים ואף שיבושים.