דויד גרוסמן

  • על גבול הכתיבה

    הספרות והשירה משמשות כציוני הדרך של "נופל מחוץ לזמן". הן הממקמות את סיפור השכול הקושר את תהליך האבל במעשה הכתיבה באופן בלתי ניתן להתרה, במרחב טראומתי שגיבוריו, רובם ככולם, עוסקים בסיפורים.