גלריה זיסמן

  • שמלת השבת השחורה של טובה

    "חלום גדול שלי שמישהו יחשוף את העצב שמאחורי הדברים. מעטים באמת מגיעים לשם". האמנית טובה לוטן משוחחת על "שחורה לשבת", תערוכת היחיד שלה בגלריה זיסמן, עם ניר הרמט, אוצר התערוכה.

  • רוח הרפאים של הצורה

    את תֽזמור קולותיהם של שלושה טמפרמנטים שונים ואת יחסי הגומלין ביניהם ניתן לחוות רק בחלל הגלריה – מקום בו מציעות עבודותיהם של גבע, גולומבק וקופפרמן המוצגות יחדיו שדה משמעות חדש, שהוא מעין ממוצע מדומיין של שלושה ערכים מוסכמים באמנות הישראלית.

  • לציֵיר, אין אפשרות אחרת

    "השאיפה לצייר היא השאיפה אל האמת, והשאיפה אל האמת נשענת על היכולת לצייר ולספר ברישום את מה שהעיניים רואות". נעמי אביב בשיחה עם אברהם פסו.