בית אבי חי

 • 22 הרקיעים של דוד רקיע

  מחשבות על "אותיות פורחות" בבית אבי חי, תערוכתו של דוד רקיע, שנטש את הפיגורטיביות לטובת האבסטרקט הטמון בצורה האלוהית של האותיות.

 • חצר מול חצר

  הצופן הסימבולי בציוריה של עידית לבבי-גבאי.

 • בשם המחאה: קונפליקטים במרחב הצילומי

  תערוכה חדשה בבית אבי חי מנסה לבחון את השדה של תצלומי המחאה משני היבטים מקבילים: החדשותי והאמנותי. בחינה של המעברים משדה לשדה מלמדת גם על המטרות והגישות השונות של הצלמים, המשפיעות בהכרח על אופי התצלומים. מאמר מקטלוג התערוכה.

 • טעון תיקון

  בתערוכה הקבוצתית "ירוק עד" המוצגת בבית אבי חי בירושלים, אפילו העבודות הפוליטיות במובהק נבלעות ומקבלות מבע לא רדיקלי.