ארץ נהדרת

  • רעאחל, אמנו

    כאשר רעאחל מארחת את גל אוחובסקי המופיע בתפקיד עצמו, טשטוש הגבולות בין הופעה תיאטרלית משוחקת/אותנטית מציאותית משבש כל הבנה פשטנית. עמדותיהם הדיכוטומיות-אוטונומיות לכאורה של המתנחלסבית וההומוליברל מתערערות, והמרחק הגיאוגרפי בין תל אביב לעשהאל מצטמצם.