אריק וייס

  • ובו תדבק

    בניגוד לאמונה הרווחת, יהודי המקרא קיימו תרבות קעקועים עממית עשירה.

  • אות קלון וסמל הגנה

    מעשה הסימון הוא אמצעי ראשון למידורם, נידויים, החרמתם, השפלתם ולעיתים חיסולם של המסומנים. התערוכה הקבוצתית "דיקנאות קין" עוסקת בסוגיה זו.