אנסמבל הרצליה

  • אינטלקטואלי וחף מחנופה

    "תרבות גבוהה ותרבות נמוכה אינן חייבות להיאבק זו בזו. יש לשתיהן די מקום. אלא שכדי לאפשר להן לצעוד במסלולים מקבילים יש להבין את הצרכים של כל אחת, ולא לצפות מהן להיות מי שהן אינן". בעקבות הדחת אופירה הניג מניהול אנסמבל הרצליה.